Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch sát hạch cấp CCHN cho cá nhân đợt 6/2019

( Cập nhật lúc: 11/07/2019  )
Sở Xây dựng Bắc Kạn tổ chức sát hạch cấp CCHN cho cá nhân đợt 6/2019

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn (sau đây gọi tắt là Hội đồng) lập kế hoạch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 năm 2019 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

Tổ chức thực hiện sát hạch phục vụ việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định.

Việc tổ chức sát hạch phải được thực hiện đúng trình tự, quy định và chịu sự giám sát của Hội đồng, Sở Xây dựng, Cục Quản lý HĐXD - Bộ Xây dựng.

II. NỘI DUNG SÁT HẠCH.

1. Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 19 tháng 7 năm 2019.

2. Địa điểm: Phòng máy tầng 4, trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 7, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Thành phần và nhiệm vụ.

-  Mời lãnh đạo Sở Xây dựng tham dự và chỉ đạo: 01 người.

- Mời Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tham dự và giám sát.

- Tổ sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng thành lập tại Quyết định số 355/QĐ-HĐ và Quyết định số 129/QĐ-HĐ; tổ chức thực hiện sát hạch theo Quy chế quy định tại Quyết định số 370/QĐ-HĐ.

- Các cá nhân đủ điều kiện sát hạch theo quy định (có danh sách kèm theo).

4. Thực hiện sát hạch.

- Mã số dự sát hạch của từng thí sinh đã được Bộ Xây dựng cấp và sẽ thông báo đến từng thí sinh trong ngày thi để thí sinh truy cập hệ thống sát hạch.

- Hình thức thi sát hạch: Thi trắc nghiệm thực hiện trên máy vi tính.

- Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút, sau khi kết thúc phần thi, thí sinh xem kết quả và in Phiếu kết quả sát hạch của mình để cán bộ sát hạch xác nhận kết quả thi.

Ghi chú: Cá nhân đến dự sát hạch đóng phí sát hạch tại phòng kế toán (tầng 1) và xuất trình giấy CMND hoặc hộ chiếu để chứng minh mình đúng với cá nhân được tham dự sát hạch để Tổ sát hạch kiểm tra, đối chiếu kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4x6 có nền màu trắng để bổ sung vào hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định.

 
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT VI NĂM 2019   
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1008/KH-SXD ngày 11 /7/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn)
                     
Số TT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ thường trú Số CMND/ thẻ căn cước Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch Hạng sát hạch Đơn vị công tác Ngày cấp CMND/ thẻ căn cước Nơi cấp CMND/ thẻ căn cước
1 Lê Văn Thụy 1973 Xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 00173001429 Kỹ sư xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Công ty TNHH Hợp Nhất 13/6/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp III
Giám sát công Nông nghiệp và phát triển nông thôn III
2 Mai Văn Duy 1992 Xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 095188464 Ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp  III Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng TTC 08/07/2009 CA tỉnh Bắc Kạn
Định giá xây dựng III
Thiết kế hạ tần kỹ thuật III
3 Nguyễn Văn Tháp 1978 Xã Bộc Bố, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 095002480 Kỹ thuật xây dựng công trình Định giá xây dựng II Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Pắc Nặm 06/07/2014 CA tỉnh Bắc Kạn
4 Nông Thị Hợi 1983 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 090873973 Xây dựng cầu đường Thiết kế xây dựng công trình giao thông II Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn 28/4/2001 CA tỉnh Bắc Kạn
5 Lã Khánh Tường 1985 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 09108308 Kỹ thuật công trình xây dựng Khảo sát địa chất công trình  III Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn 23/12/2003 CA tỉnh Thái Nguyên
6 Bùi Đinh Dân 1980 Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 331127587 Kỹ sư xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long 28/11/2008 CA tỉnh Vĩnh Long
7 Vũ Công Yên 1982 Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Băc Kạn 090788977 Xây dựng cầu đường bộ  Thiết kế công trình giao thông II Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn 23/7/2014 CA tỉnh Thái Nguyên
Khảo sát địa hình II
8 Cao Huy Trí 1969 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095097074 Xây dựng cầu đường Khảo sát địa chất công trình  III Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn 06/08/2004 CA tỉnh Bắc Kạn
9 Linh Quang Tuấn 1976 Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Băc Kạn 095278156 Kỹ thuật công trình xây dựng Khảo sát địa chất công trình  III Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn 06/04/2015 CA tỉnh Bắc Kạn
10 Ngô Trung Hoàng 1987 TT Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 095081686 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát công trình giao thông III Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn 04/04/2016 CA tỉnh Bắc Kạn
11 Nguyễn Trung Khoa 1973 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095060741 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát công trình giao thông III Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn 08/12/2004 CA tỉnh Bắc Kạn
12 Hà Vĩnh Tuyên 1977 Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 095050848 Trung cấp xây dựng cầu đường Giám sát công trình giao thông III Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn 03/05/2011 CA tỉnh Bắc Kạn
13 Phan Văn Thọ 1985 Xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 091002751 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát công trình giao thông III Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn 26/4/2018 CA tỉnh Bắc Kạn
14 Nguyễn Tiến Phúc 1991 TT Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 095273489 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát công trình giao thông III Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn 18/3/2015 CA tỉnh Bắc Kạn
15 Lục Quốc Chính 1985 Xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 095038056 Kỹ sư công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn 21/4/2018 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình giao thông III
16 Tô Ngọc Hưng 1993 Xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 095182272 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát công trình giao thông III Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn 11/3/2009 CA tỉnh Bắc Kạn
17 Nông Văn Dược 1985 Xã Yến Dương, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 095083235 Trung cấp xây dựng cầu đường Giám sát công trình giao thông III Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn 13/10/2014 CA tỉnh Bắc Kạn
18 Vương Văn Linh 1986 Xã Quân Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 095068935 Trung cấp xây dựng cầu đường Giám sát công trình giao thông III Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn 11/02/2016 CA tỉnh Bắc Kạn
19 Nguyễn Văn Hân 1981 Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095028415 Trung cấp xây dựng cầu đường Giám sát công trình giao thông III Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn 14/3/2009 CA tỉnh Bắc Kạn
20 Liêu Đình Triều 1988 Xã Rã Bản, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 095108054 Trung cấp xây dựng cầu đường Giám sát công trình giao thông III Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn 10/08/2016 CA tỉnh Bắc Kạn
21 Nông Đức Ái 1988 Xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 095115461 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát công trình giao thông III Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn 12/12/2011 CA tỉnh Bắc Kạn
22 Nguyễn Văn Hiền 1979 Xã Thanh Mai, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 095226375 Trung cấp xây dựng cầu đường Giám sát công trình giao thông III Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn 15/8/2011 CA tỉnh Bắc Kạn
23 Vũ Thị Thu Hà 1985 Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 0950333522 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát công trình giao thông III Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn 02/01/2012 CA tỉnh Bắc Kạn
24 Đinh Thiện Thành 1991 Xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 095137196 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát công trình giao thông III Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn 10/10/2015 CA tỉnh Bắc Kạn
25 Nôgn Văn Sứ 1987 Xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 095123659 Cao đẳng xây dựng cầu đường Giám sát công trình giao thông III Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn 11/02/2011 CA tỉnh Bắc Kạn
26 Nguyễn Ngọc Trai 1972 Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095095050 Kỹ sư công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn 29/11/2006 CA tỉnh Bắc Kạn
27 Đỗ Công Nga 1973 Tân Phú, Quốc Oai, thành phố Hà Nội 111576201 Kỹ sư xây dựng Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp III Công ty TNHH Hợp Nhất 24/9/1998 CA Hà Tây
28 Nguyễn Minh Hải 1973 Tân Phú, Quốc Oai, thành phố Hà Nội 001073010796 Kỹ sư xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Công ty TNHH Hợp Nhất 14/9/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
29 Vi Văn An 1982 Xã Mậu Đức, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An 182468891 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Công ty cổ phần xây dựng Châu Minh 21/4/2009 CA tỉnh Nghệ An
Giám sát công trình Nông nghiệp và phát trển nông thôn III
Công trình giao thông III
30 Nông Văn Giang 1992 Xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 095190954 Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ Định giá xây dựng III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Pắc Nặm 19/11/2019 CA tỉnh Bắc Kạn
31 Nông Thị Minh Trang 1988 Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095066413 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Thiết kế kết cấu công trình dân dụng II Công ty cổ phần kiến trúc sư Bắc Kạn 25/4/2015 CA tỉnh Bắc Kạn
Định giá xây dựng II
32 Nông Cao Kỳ 1991 Phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095130877 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình xây dựng II Công ty cổ phần kiến trúc sư Bắc Kạn 15/02/2019 CA tỉnh Bắc Kạn
33 Hà Việt Cường 1988 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095066209 Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng II Công ty cổ phần kiến trúc sư Bắc Kạn 15/02/2019 CA tỉnh Bắc Kạn
Thiết kế kiến trúc công trình xây dựng II
Định giá xây dựng II
34 Hoàng Thanh Tuyền 1985 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095083699 Kiến trúc sư Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II Công ty cổ phần kiến trúc sư Bắc Kạn 24/6/2019 CA tỉnh Bắc Kạn
Định giá xây dựng II
35 Hoàng Trọng Báu 1985 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095047803 Xây dựng cầu đường Giám sát công trình giao thông III Ban quản lý công trình đường bộ Bắc Kạn 09/03/2008 CA tỉnh Bắc Kạn
36 Nguyễn Mạnh Thiết 1989 Phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 026089004342 Kỹ sư thủy lợi chuyên ngành cấp thoát nước Thiết kế công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II Công ty TNHH Quyết Tiến 21/8/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
37 Ma Doãn Vàng 1964 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095109252 Kỹ sư thủy lợi Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Công ty TNHH Quang Tuấn Sang 28/02/2005 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình giao thông III
Giám sát công trình thủy lợi III
38 Trần Quốc Bảo 1994 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095199713 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Giám sát công trình giao thông III Ban quản lý bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn 03/11/2017 CA tỉnh Bắc Kạn

 

Tác giả:  NGọc Quất
Nguồn:  KTXD
Sign In