Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sở Xây dựng Bắc Kạn tổ chức sát hạch cấp CCHN cho cá nhân đợt 6/2019

Xem tiếp


Sở Xây dựng tổ chức sát hạch cấp CCHN cho cá nhân đợt 5/2019 1. Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 13 tháng 6 năm 2019. 2. Địa điểm: Phòng máy tầng 4, trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 7, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Hội đỗng xét cấp chứng chri hành nghề cho cá nhân đợt 2/2019 gồm: Cấp mới: 49 cá nhân Cấp bổ sung: 12 cá nhân

Xem tiếp


Sở Xây dựng tổ chức sát hạch đợt 3/2019 cho 37 cá nhân

Xem tiếp


Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghệ cho cá nhân tổ chức sát hạch đợt 3/2019 Thời gian: 8h ngày 28/3/2019. Địa điểm: Phòng Sát hach tầng 4 trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn số 7 Trường Chinh - Đức Xuân Bắc Kạn. Danh sách cá nhân có tên trong danh sách kèm theo.

Xem tiếp


Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn tổ chức sát hạch đợt 2/2019 cho các cá nhân xin cấp CCHN . Thời gian: 8h ngày 12/3/2019 Địa điểm: Phòng sát hạch tầng 4 - Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn số 7 Trường Chinh Đức Xuân TP Bắc Kạn. - Lưu ý: Cá nhân dự sát hạch mang theo: Lệ phí 450.000đ./1 lĩnh vực;

Xem tiếp

123
Sign In