Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Cấp CCHN cho 17 cá nhân kèm theo Quyết định số 2096/QĐ-SXD ngày 18/12/2019

Xem tiếp


Sở Xây dựng Bắc Kạn tổ chức sát hạch cấp CCHN cho cá nhân đợt 8/2019 Thời gian: 8h ngày 04/12/2019. Địa điểm: Tầng 4 Trụ sở Sở Xây dựng - Số 7 Trường Chinh - Đức Xuân TP Bắc Kạn. Liên hệ: 02093.870.182 - 02093.870.855 (Bà: Nông Thị Thơ - Thư ký Hội đồng)

Xem tiếp

1234
Sign In