Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách cá nhân được cấp CCHN đợt 9/2020

( Cập nhật lúc: 19/08/2020  )

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 09/2020

(Kèm theo Quyết định số 1380 /QĐ-SXD ngày  19 /8/2020

của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn)

 

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Trình độ chuyên môn

Lĩnh vực được cấp

Hạng

I

Cấp mới

1

Hoàng Bích Phương

Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng

III

2

Hoàng Văn Tiền

Ban QLDA ĐTXD huyện Pác Nặm

Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ

Quản lý dự án Dân dụng, HTKT, Giao thông, Nông nghiệp và PTNT

III

Định giá xây dựng

III

3

Lại Thành Trung

Chi nhánh Công ty XD&PT nhà Mê Linh tại Bắc Kạn

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng

Giám sát công tác XDCT Dân dụng, Công nghiệp

II

II

Cấp bổ sung

1

Lý Hữu Thanh

Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Đồn

Kỹ sư công nghệ vật liệu xây dựng

Giám sát công tác XDCT Dân dụng

II

2

Bùi Lương Bằng

Ban QLDA ĐTXD huyện Pác Nặm

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng

Quản lý dự án Dân dụng, Giao thông, Nông nghiệp và PTNT

III

3

Hoàng Nhật Tùng

Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bắc Kạn

Kỹ sư cấp thoát nước

Giám sát công tác XDCT Dân dụng

II

Giám sát công tác XDCT HTKT (xử lý chất thải rắn)

III

 

Tác giả:  Hải Bằng
Nguồn:  KTXD
Sign In