Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6/2018

( Cập nhật lúc: 14/12/2018  )
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 6/2018
(Kèm theo Quyết định số  1988/QĐ-SXD ngày  14 /12/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn)
           
TT Họ và tên Đơn vị công tác Trình độ CM Lĩnh vực được cấp Hạng
I Cấp mới
1 Vũ Đình Tiến Ban QLDA ĐTXD tỉnh KS xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình (dân dụng) II
Định giá xây dựng II
Quản lý dự án (dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật) II
2 Dương Văn Danh Ban QLDA ĐTXD tỉnh KS xây dựng cầu đường Quản lý dự án (giao thông, thủy lợi) III
Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT (thủy lợi) III
3 Dương Văn Huy Ban QLDA ĐTXD tỉnh KS xây dựng DD&CN Định giá xây dựng III
4 Bùi Văn Nhiên Ban QLDA ĐTXD tỉnh KS xây dựng cầu đường Quản lý dự án (giao thông, thủy lợi) III
5 Lương Thị A Lúa Ban QLDA ĐTXD tỉnh KS xây dựng DDCN Định giá xây dựng II
Quản lý dự án (dân dụng) II
6 Lưu Thị Huế Ban QLDA ĐTXD tỉnh KS kỹ thuật hạ tầng và ptnt Quản lý dự án (dân dụng) III
7 Nông Duy Tuấn Ban QLDA ĐTXD tỉnh KS xây dựng cầu đường Quản lý dự án (dân dụng, giao thông) II
8 Nguyễn Thị Thu Nga Ban QLDA ĐTXD tỉnh KS công nghệ kỹ thuật giao thông Định giá xây dựng III
Quản lý dự án (giao thông, thủy lợi) III
9 La Thị Dậu Ban QLDA ĐTXD tỉnh KS xây dựng DD&CN Quản lý dự án (dân dụng) II
10 Hồ Xuân Hương Ban QLDA ĐTXD tỉnh THCN - Xây dựng DDCN Quản lý dự án (dân dụng) III
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III
11 Ma Kiên Thảo Sở Công thương tỉnh BK KS liên ngành cơ điện Định giá xây dựng II
12 Nông Văn Chiến Ban QLDA ĐTXD tỉnh BK KS xây dựng công trình Quản lý dự án (giao thông) III
Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) III
13 Phan Văn Thanh Ban QLDA ĐTXD thành phố BK KS kỹ thuật công trình XD Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT (thủy lợi) III
Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) III
14 Nguyễn Bá Duy Ban QLDA ĐT&XD thành phố TH - Xây dựng cầu đường bộ Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) III
15 Nguyễn Đức Hùng Ban QL DVCI đô thị thành phố BK KS kỹ thuật xây dựng Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) III
Giám sát công tác XDCT Hạ tầng kỹ thuật III
16 Hà Trung Điển Công ty CP xây dựng và lắp đặt công trình BK KS kỹ thuật xây dựng công trình GT Giám sát công tác XDCT Dân dụng, Công nghiệp (sản xuất VLXD) III
Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) III
Định giá xây dựng III
17 Lục Văn Thìn Công ty CP xây dựng và lắp đặt công trình BK KS kỹ thuật công trình XD Định giá xây dựng III
18 Hoàng Văn Hùng Viettel tỉnh Bắc Kạn Cử nhân công nghệ thông tin Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình (trạm BTS) III
19 Lê Hoàng Anh Công ty CP Tư vấn xây dựng Bắc Kạn KS Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình (dân dụng) II
20 Triệu Việt Tiến Hành nghề độc lập Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình II
II Cấp bổ sung
1 Trần Văn Dương Ban QLDA ĐTXD tỉnh KS kỹ thuật công trình XD Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II
Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) II
Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT (thủy lợi) II
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình (dân dụng) II
Quản lý dự án (dân dụng, giao thông) II
2 Trịnh Hồng Hải Ban QLDA ĐTXD tỉnh Cử nhân cao đẳng xây dựng DD&CN Giám sát công tác XDCT Dân dụng II
Quản lý dự án (dân dụng) II
3 Đàm Minh Hoàng Ban QLDA ĐTXD tỉnh KS kỹ thuật hạ tầng và ptnt Định giá xây dựng III
Quản lý dự án (thủy lợi) III
4 Trần Ngọc An Ban QLDA ĐTXD tỉnh KS tự động hóa - cung cấp điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình (điện dân dụng) II
5 Lương Trung Dũng Ban QLDA ĐTXD tỉnh KS kỹ thuật xây dựng công trình Quản lý dự án (dân dụng) III
6 Phạm Hữu Nam Ban QLDA ĐTXD tỉnh KS xây dựng DD&CN Quản lý dự án (dân dụng)
II
7 Nông Thị Hà Ban QLDA ĐTXD tỉnh KS xây dựng cầu đường bộ Quản lý dự án (thủy lợi) II
8 Phạm Xuân Bách Ban QLDA ĐTXD tỉnh KS kỹ thuật xây dựng công trình Gt Quản lý dự án (dân dụng, giao thông, thủy lợi) II
9 Dương Văn Hảo Ban QLDA ĐTXD tỉnh KS xây dựng DD&CN Quản lý dự án (dân dụng, giao thông, thủy lợi)
II
Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT (thủy lợi) II
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình (dân dụng) II
10 Bùi Tuấn Anh Công ty CP xây dựng và lắp đặt công trình BK KS xây dựng Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng II
11 Hứa Văn Hoan Công ty CP xây dựng và lắp đặt công trình BK KS kỹ thuật công trình XD Định giá xây dựng II
Thiết kế kết cấu công trình DD&CN II
Khảo sát địa hình  II
12 Lê Đức Lợi Điện lực Bắc Kạn KS hệ thống điện Thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp (ĐD&TBA) III
13 Nguyễn Quốc Quân Công ty CP xây dựng 3-2 KS kỹ thuật công trình XD Định giá xây dựng III

Toàn văn Quyết định số 1988/QĐ-SXD tại đây

Tác giả:  Hà Quế
Nguồn:  KTXD
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Nguyễn Thị Minh Phương (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 15 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0915204349)

- Bà Nông Thị Thơ, chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 16 đến hết số ngày của các tháng (Số điện thoại liên hệ: 0986097183).

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.