Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp CCHN cho cá nhân đợt 3/2019

( Cập nhật lúc: 27/05/2019  )
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 3/2019
(Kèm theo Quyết định số  706/QĐ-SXD ngày  27   /5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn)
           
TT Họ và tên Đơn vị công tác Trình độ c.môn Lĩnh vực được cấp Hạng
I Cấp mới
1 Dương Văn Phương Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bắc Kạn KS kỹ thuật công trình XD Quản lý dự án công trình Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông, Thủy lợi III
Giám sát công tác XDCT Thủy Lợi III
2 Trần Thị Lý Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bắc Kạn KS kỹ thuật công trình XD Định giá xây dựng II
Quản lý dự án công trình Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông, Thủy lợi II
3 Triệu Văn Du Ban QLCDA huyện Bạch Thông TCCN xây dựng cầu đường bộ Quản lý dự án công trình Dân dụng, Giao thông, Thủy lợi III
4 Lường Trình Diễn Ban QLCDA huyện Bạch Thông TCCN xây dựng cầu đường bộ Quản lý dự án công trình Giao thông, Thủy lợi III
5 Nông Văn Nắt Ban QLCDA huyện Bạch Thông KS xây dựng cầu đường bộ Quản lý dự án công trình Dân dụng, Giao thông, Thủy lợi II
6 Dương Danh Hồng Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Đồn KS công nghệ VLXD Quản lý dự án công trình Dân dụng, Giao thông, Thủy lợi III
7 Hoàng Dũng Khanh Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Đồn KS xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) III
Giám sát công tác XDCT Thủy Lợi III
8 Nguyễn Thị Duyên Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Đồn KS cấp thoát nước Quản lý dự án công trình Dân dụng, Giao thông, Thủy lợi III
9 Nông Thanh Hoài Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Đồn KS xây dựng công trình Quản lý dự án công trình Dân dụng, Giao thông, Thủy lợi II
10 Hoàng Thị Linh Ban QLDA ĐTXD huyện Na Rì KS kỹ thuật tài nguyên nước Quản lý dự án công trình Hạ tầng kỹ thuật, Thủy lợi III
Giám sát công tác XDCT Thủy Lợi III
11 Tống Văn Đại Ban QLDA đầu tư XDCT Giao thông tỉnh BK KS xây dựng cầu - đường Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) II
12 Lê Văn Lực Ban QLDA đầu tư XDCT Giao thông tỉnh BK KS xây dựng cầu hầm Quản lý dự án công trình Giao thông II
13 Trương Việt Hùng Ban QLDA đầu tư XDCT Giao thông tỉnh BK KS xây dựng cầu - đường Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) II
14 Ma Khánh Sằn Ban QLDA đầu tư XDCT Giao thông tỉnh BK KS xây dựng cầu đường bộ Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) II
15 Đoàn Trần Nhật Linh Công ty CP ĐTXD và tư vấn công trình Mỹ Đình Cao đẳng công nghệ kỹ thuật giao thông Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) III
16 Mã Nông Thùy Ban QLDA ĐTXD huyện Pác Nặm KS kỹ thuật công trình XD Quản lý dự án công trình Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông, Thủy lợi III
17 Nông Văn Giang Ban QLDA ĐTXD huyện Pác Nặm KS kỹ thuật công trình XD Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) III
18 Triệu Văn Vượng Ban QLDA ĐTXD huyện Pác Nặm TCCN xây dựng cầu đường Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) III
19 Trần Tuấn Anh Ban QLDA ĐTXD huyện Pác Nặm KS kỹ thuật xây dựng công trình Quản lý dự án công trình Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông, Thủy lợi III
20 Hoàng Xuân Thắng Công ty Điện lực Bắc Kạn KS hệ thống điện Giám sát công tác XDCT Công nghiệp (ĐD& TBA) II
21 Nguyễn Văn Chuẩn Công ty Điện lực Bắc Kạn KS kỹ thuật điện Giám sát công tác XDCT Công nghiệp (ĐD& TBA) II
22 Nguyễn Huy Khương Công ty Điện lực Bắc Kạn KS hệ thống điện Khảo sát địa hình III
Thiết kế cơ - điện công trình Công nghiệp (ĐD&TBA) II
Giám sát công tác XDCT Công nghiệp (ĐD& TBA) II
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Công nghiệp (ĐD&TBA) II
23 Trần Văn Duẩn Công ty CP TV&XD công trình Bắc Kạn KS xây dựng cầu - đường Thiết kế xây dựng công trình Giao thông III
Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) III
Định giá xây dựng III
24 Ma Văn Uyên Công ty CP TV&XD công trình Bắc Kạn KS kỹ thuật công trình XD (ĐH Thủy Lợi) Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) III
Thiết kế xây dựng công trình NN&PTNT (Thủy lợi) III
Giám sát công tác XDCT Thủy Lợi III
Định giá xây dựng III
25 Nguyễn Mạnh Cường Ban QL bảo trì công trình giao thông đường bộ Cao đẳng công nghệ kỹ thuật giao thông Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) III
26 Trần Bảo Giang Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bắc Kạn KS công nghệ kỹ thuật giao thông Quản lý dự án công trình Giao thông III
Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) III
27 Hà Sĩ Việt Công ty CP XD&LĐ công trình Bắc Kạn KS công trình xây dựng Quản lý dự án công trình Dân dụng III
Giám sát công tác XDCT Dân dụng III
28 Đỗ Phi Hùng Công ty CP Hồng Hà Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) II
29 Hà Đức Huân Công ty CP Hồng Hà Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) II
30 Đỗ Văn Tâm Công ty CP XD phát triển Bắc Kạn Cao đẳng công nghệ kỹ thuật XD cầu đường bộ Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) III
31 Lê Thành Chung Công ty CP XD phát triển Bắc Kạn Cử nhân sư phạm kỹ thuật điện Giám sát công tác XDCT Công nghiệp (ĐD& TBA) III
32 Mai Sỹ Tuấn Công ty CP XD phát triển Bắc Kạn KS xây dựng cầu đường bộ Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) III
33 Nguyễn Văn Cường Công ty CP XD Thăng Long KS xây dựng cầu đường bộ Giám sát công tác XDCT Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật III
34 Nguyễn Ngọc Cương Công ty CP XD Thăng Long KS đường bộ Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) II
Giám sát công tác XDCT Dân dụng III
35 Lê Đình Anh Công ty CP XD Thăng Long KS xây dựng đường ô tô và sân bay Giám sát công tác XDCT Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật III
36 Hoàng Văn Khơi Ban QLDA ĐTXD huyện Na Rì KS xây dựng công trình Quản lý dự án công trình Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông, Thủy lợi III
Định giá xây dựng III
37 Nguyễn Chí Công Ban QLDA ĐTXD huyện Na Rì Trung học cấp thoát nước nông thôn và đô thị Quản lý dự án công trình Hạ tầng kỹ thuật, Thủy lợi III
Định giá xây dựng III
38 Nông Thị Minh Khuê Ban QLDA ĐTXD huyện Na Rì Trung học thủy lợi tổng hợp Quản lý dự án công trình Thủy lợi III
Giám sát công tác XDCT Thủy Lợi III
39 Ma Xuân Khu Ban QLDA ĐTXD huyện Pác Nặm KS kỹ thuật công trình XD Quản lý dự án công trình Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông, Thủy lợi III
40 Lục Trường Giang Ban quản lý DVCI đô thị thành phố Bắc Kạn KS kỹ thuật XDCT GT; KS XD cấp thoát nước  Quản lý dự án công trình Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông III
41 Nguyễn Mạnh Toàn DNTN Mạnh Tiến KS kỹ thuật công trình XD Giám sát công tác XDCT Dân dụng III
Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) III
Giám sát công tác XDCT Thủy Lợi III
42 Nguyễn Đình Chi Ban QLDA đầu tư XDCT Giao thông tỉnh BK KS xây dựng cầu đường bộ Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) II
II Cấp bổ sung
1 La Thị Dậu Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bắc Kạn KS xây dựng dân dụng và công nghiệp Quản lý dự án công trình Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông, Thủy lợi II
2 Lưu Thị Huế Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bắc Kạn KS kỹ thuật hạ tầng và ptnt Định giá xây dựng III
3 Nông Thị Hà Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bắc Kạn KS xây dựng cầu đường bộ Quản lý dự án công trình Dân dụng, Giao thông II
Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) II
4 Dương Văn Danh Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bắc Kạn KS xây dựng cầu - đường Định giá xây dựng II
Quản lý dự án công trình Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật II
5 Nông Văn Thoại Ban QLDA ĐTXD huyện Na Rì KS xây dựng cầu - đường Định giá xây dựng II
Quản lý dự án công trình Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông, Thủy lợi III
6 Hồ Ngọc Sơn Ban QLDA ĐTXD huyện Na Rì KS kỹ thuật tài nguyên nước; Th.s quản lý xây dựng Giám sát công tác XDCT Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước) III
Quản lý dự án công trình Dân dụng III
7 Nguyễn Tiến Lưu Ban QLDA ĐTXD huyện Na Rì KS kỹ thuật công trình XD Định giá xây dựng III
Quản lý dự án công trình Dân dụng III
8 Đoàn Ngọc Minh Điện lực Bắc Kạn KS hệ thống điện Thiết kế điện - cơ điện công trình Công nghiệp (DD& TBA) III
9 Nguyễn Đức Thái Điện lực Bắc Kạn KS hệ thống điện Khảo sát địa hình III
10 Nguyễn Khắc Hưng Điện lực Bắc Kạn KS tự động hóa xí nghiệp công nghiệp Thiết kế điện - cơ điện công trình Công nghiệp (DD& TBA) III
11 Nguyễn Thành Vóc Điện lực Bắc Kạn KS kỹ thuật điện Thiết kế điện - cơ điện công trình Công nghiệp (DD& TBA) III
12 Trịnh Đình Sa Công ty Điện lực Bắc Kạn Kỹ sư điện  Định giá xây dựng III
13 Lục Quốc Ba Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Đồn KS kỹ thuật xây dựng công trình GT Quản lý dự án công trình Dân dụng, Giao thông, Thủy lợi III
14 Lý Hoàng Oánh Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Đồn KS kỹ thuật hạ tầng và ptnt Định giá xây dựng III
Quản lý dự án công trình Dân dụng, Giao thông, Thủy lợi III
15 Bùi Thị Thanh Nhàn Trung tâm QH&KĐXD Bắc Kạn KS xây dựng dân dụng và công nghiệp Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng II
Định giá xây dựng II
16 Trương Mạnh Sơn Trung tâm QH&KĐXD Bắc Kạn KS xây dựng dân dụng và công nghiệp Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III
17 Nguyễn Văn Tháp Ban QLDA ĐTXD huyện Pác Nặm KS kỹ thuật công trình XD Quản lý dự án công trình Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông, Thủy lợi III
18 Nguyễn Văn Tuyên Công ty CP Xây dựng Liên Việt BK KS thủy lợi Định giá xây dựng III
19 Bùi Tuấn Anh Công ty CP XD&LĐ công trình Bắc Kạn KS xây dựng Giám sát công tác XDCT Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước) III
Giám sát công tác XDCT Thủy Lợi III
20 Ngô Thanh Hải Ban QLDA đầu tư XDCT Giao thông tỉnh BK KS XD cầu đường, Th.s kỹ thuật XDCT GT Định giá xây dựng II
21 Nguyễn Văn Đức Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác CTTL Bắc Kạn KS thủy nông Định giá xây dựng II
Quản lý dự án công trình Thủy lợi II
22 Lường Văn Nghiệp Công ty CP Đầu tư và xây dựng 77 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ) III
Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) III
23 Đặng Đắc Nghĩa DNTN Trung Hiếu KS kỹ thuật công trình GT Giám sát công tác XDCT Thủy Lợi III

Quyết định 706 tại đây

Tác giả:  Hải Bằng
Nguồn: 
Sign In