Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp CCHN cho cá nhân đợt 2/2019

( Cập nhật lúc: 04/05/2019  )
Hội đỗng xét cấp chứng chri hành nghề cho cá nhân đợt 2/2019 gồm: Cấp mới: 49 cá nhân Cấp bổ sung: 12 cá nhân
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 2/2019
(Kèm theo Quyết định số  581/QĐ-SXD ngày 04  /5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn)
           
TT Họ và tên Đơn vị công tác Trình độ chuyên môn Lĩnh vực được cấp Hạng
I Cấp mới
1 Đào Thị Nguyệt Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác CTTL Bắc Kạn KS kỹ thuật công trình XD Định giá xây dựng III
2 Dương Quang Khánh Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác CTTL Bắc Kạn KS kỹ thuật công trình XD Quản lý dự án công trình Thủy lợi III
Giám sát công tác XDCT Thủy lợi III
3 Hà Sỹ Huấn Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác CTTL Bắc Kạn KS Kỹ thuật công trình XD Khảo sát địa hình  III
Giám sát công tác XDCT Thủy lợi III
4 Hà Thị Thái Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác CTTL Bắc Kạn KS kỹ thuật công trình xây dựng Thiết kế XDCT Thủy lợi III
5 Hoàng Hải Sơn Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác CTTL Bắc Kạn KS Thủy nông - cải tạo đất Định giá xây dựng III
Thiết kế XDCT Thủy lợi III
6 Hoàng Thị Cúc Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác CTTL Bắc Kạn KS kỹ thuật tài nguyên nước Định giá xây dựng III
Thiết kế XDCT Thủy lợi III
7 Nguyễn Tuấn Anh Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác CTTL Bắc Kạn KS công nghệ kỹ thuật giao thông Khảo sát địa hình  III
Giám sát công tác XDCT Thủy lợi III
8 Nguyễn Văn Đức Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác CTTL Bắc Kạn KS thủy nông Thiết kế XDCT Thủy lợi III
9 Nông Thị Thanh Duyên Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác CTTL Bắc Kạn KS thủy nông - cải tạo đất Định giá xây dựng III
10 Nguyễn Thị Mát Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác CTTL Bắc Kạn KS kỹ thuật công trình XD Định giá xây dựng III
11 Triệu Thị Mến Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác CTTL Bắc Kạn KS kỹ thuật tài nguyên nước Thiết kế XDCT Thủy lợi III
Định giá xây dựng III
12 Hoàng Nhật Tùng Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh BK KS cấp thoát nước Quản lý dự án công trình Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật III
Định giá xây dựng III
13 Triệu Tiều Dương Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh BK KS kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công tác XDCT Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật II
14 Hoàng Thị Thanh Hồng Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh BK KS xây dựng DD&CN Định giá xây dựng II
Quản lý dự án công trình Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông, Thủy lợi II
15 Bùi Lương Bằng Ban QLDA ĐTXD huyện Pác Nặm KS kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công tác XDCT Dân dụng III
16 Ma Xuân Khu Ban QLDA ĐTXD huyện Pác Nặm KS Kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công tác XDCT Dân dụng,  Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), Thủy lợi III
17 Hồ Ngọc Sơn Ban QLDA ĐTXD huyện Na Rì KS kỹ thuật tài nguyên nước; Th.s quản lý xây dựng Định giá xây dựng II
Giám sát công tác XDCT Thủy lợi III
Quản lý dự án công trình Thủy lợi, Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước) II
18 Hứa Phúc Thịnh Ban QL các DA huyện Bạch Thông KS xây dựng cầu - đường Quản lý dự án công trình Giao thông III
19 Lưu Đình Tăng Ban QL các DA huyện Bạch Thông KS kỹ thuật công trình xây dựng Quản lý dự án công trình Dân dụng, Giao thông, Thủy lợi III
20 Phùng Đình Vinh Ban QL các DA huyện Bạch Thông KS kỹ thuật công trình xây dựng Định giá xây dựng III
Quản lý dự án công trình Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông III
21 Triệu Đức Đường Ban QL các DA huyện Bạch Thông KS thủy lợi Quản lý dự án công trình Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông, Thủy lợi III
22 Nguyễn Đức Thái Điện lực Bắc Kạn KS hệ thống điện Thiết kế điện - cơ điện công trình Công nghiệp (đường dây và TBA) III
23 Đoàn Ngọc Minh Điện lực Bắc Kạn KS hệ thống điện Khảo sát địa hình III
24 Nguyễn Khắc Hưng Điện lực Bắc Kạn KS tự động hóa xí nghiệp công nghiệp Khảo sát địa hình III
25 Nguyễn Thành Vóc Điện lực Bắc Kạn KS kỹ thuật điện Khảo sát địa hình III
26 Nguyễn Hữu Phong Công ty CP Hồng Hà KS xây dựng cầu - đường bộ Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) II
Giám sát công tác XDCT Thủy lợi II
27 Nông Văn Chiến Công ty CP Hồng Hà KS xây dựng cầu - đường Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) II
Giám sát công tác XDCT Thủy lợi II
28 Phạm Hồng Khánh Công ty CP Hồng Hà KS xây dựng cầu đường bộ Giám sát công tác XDCT Hạ tầng kỹ thuật II
29 Vũ Văn Ước Công ty CP Hồng Hà KS công nghệ kỹ thuật giao thông Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) II
Giám sát công tác XDCT Thủy lợi II
30 Nguyễn Văn Trinh Công ty CP Hồng Hà KS xây dựng cầu - đường bộ Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) II
Giám sát công tác XDCT Thủy lợi II
31 Nguyễn Văn Tuyên Công ty CP Xây dựng Liên Việt BK KS thủy lợi Thiết kế XDCT Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước) III
Giám sát công tác XDCT Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III
32 Trần Văn Liên Công ty CP Xây dựng Liên Việt BK KS thủy lợi Giám sát công tác XDCT Thủy lợi III
Giám sát công tác XDCT Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III
33 Cao Huy Trí Công ty CP Tư vấn xây dựng Bắc Kạn KS xây dựng đường bộ Thiết kế XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) II
Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) II
34 Lý Hai Gơ Công ty CP Tư vấn xây dựng Bắc Kạn KS xây dựng DD&CN Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng II
35 Phan Quốc Huynh Công ty CP Đầu tư và xây dựng 77 KS kỹ thuật công trình xây dựng Quản lý dự án công trình Dân dụng III
36 Lê Văn Sáng Công ty CP xây dựng Thăng Long Trung cấp cầu đường sắt bộ Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) III
Giám sát công tác XDCT NN&PTNT III
37 Trần Quang Hòa Công ty CP xây dựng Thăng Long KS xây dựng DD&CN Quản lý dự án công trình Dân dụng, Công nghiệp II
38 Trịnh Trung Kiên Công ty CP xây dựng Thăng Long KS kinh tế xây dựng Giám sát công tác XDCT Dân dụng II
Giám sát công tác XDCT HTKT II
Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) II
39 Hoàng Quốc Hưng Công ty TNHH MTV Lâm Sơn KS công nghệ kỹ thuật giao thông Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) III
40 Lê Hoàng Vũ Ban Quản lý bảo trì công trình đường bộ  KS xây dựng cầu - đường Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) III
41 Phạm Quang Doanh Công ty CP Xây dựng thủy lợi Bắc Kạn KS thủy lợi Khảo sát địa hình II
Thiết kế XDCT Thủy lợi II
Giám sát công tác XDCT Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III
Giám sát công tác XDCT Thủy lợi II
42 Vy Văn Dương Ban Quản lý DVCI đô thị TP Bắc Kạn KS xây dựng cầu đường Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) III
Định giá xây dựng II
Quản lý dự án công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), Giao thông II
43 Nguyễn Ngọc Tiến Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác CTTL Bắc Kạn KS xây dựng công trình Định giá xây dựng III
Quản lý dự án công trình Thủy lợi III
44 Hứa Thành Khôi Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Mới KS xây dựng DD&CN Giám sát công tác XDCT Dân dụng II
45 Ngô Thanh Hải Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh BK KS XD cầu đường, Th.s kỹ thuật XDCT GT Quản lý dự án công trình Giao thông  II
46 Đinh Tiến Dũng Công ty CP Hồng Hà Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) II
47 Nguyễn Thiện Chung Công ty CP Hồng Hà Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) II
Giám sát công tác XDCT Hạ tầng kỹ thuật II
48 Nguyễn Văn Hịch Công ty CP Hồng Hà Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) II
Giám sát công tác XDCT Dân dụng II
49 Nguyễn Văn Mạnh Công ty CP Hồng Hà Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) II
Giám sát công tác XDCT Dân dụng II
Giám sát công tác XDCT Thủy lợi II
II Cấp bổ sung
1 Đào Văn Thường Ban QLDA ĐTXD huyện Ngân Sơn Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật GT Giám sát công tác XDCT Dân dụng III
2 Nông Thanh Hiếu Ban QLDA ĐTXD huyện Ngân Sơn KS Kỹ thuật công trình xây dựng  Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) III
Giám sát công tác XDCT Thủy lợi III
Định giá xây dựng III
3 Trịnh Hồng Hải Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh BK KS Kỹ thuật công trình xây dựng Quản lý dự án công trình Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông, Thủy lợi II
4  Đào Văn Tiến Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh BK TH-Xây dựng Quản lý dự án công trình Dân dụng III
5 Dương Văn Huy Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh BK KS xây dựng DD&CN Quản lý dự án công trình Hạ tầng kỹ thuật III
Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III
6 Lương Thị A Lúa Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh BK KS xây dựng Quản lý dự án công trình Hạ tầng kỹ thuật II
7 Trần Tuấn Anh Ban QLDA ĐTXD huyện Pác Nặm KS kỹ thuật xây dựng công trình Giám sát công tác XDCT Thủy lợi III
8 Luân Văn Hòa Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Mới KS kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công tác XDCT Thủy lợi III
9 Phan Văn Thanh Ban QLDA ĐT&XD thành phố KS kỹ thuật công trình XD Quản lý dự án công trình Thủy lợi III
10 Hoàng Đức Quý Công ty CP Kiến trúc và xây dựng Duy Anh KS Kỹ thuật công trình xây dựng Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng. II
Thiết kế XDCT Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước) III
11 Trần Thanh Hưng Công ty CP Tư vấn xây dựng Bắc Kạn KS xây dựng cầu đường Thiết kế XDCT Giao thông (cầu, đường bộ) II
12 Bùi Quý Minh Anh Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh BK KS Xây dựng cầu hầm Quản lý dự án công trình Dân dụng III

Toàn văn QĐ 581/QĐ-SXD tại đây

Tác giả:  Hải Bằng
Nguồn:  KTXD
Sign In