Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp CCHN cho cá nhân đợt 1/2019

( Cập nhật lúc: 01/02/2019  )
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 1/2019
(Kèm theo Quyết định số  158 /QĐ-SXD ngày  01/02/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn)
           
TT Họ và tên Đơn vị công tác Trình độ chuyên môn Lĩnh vực được cấp Hạng
I Cấp mới
1 Đào Văn Tiến Ban QLDA ĐTXD tỉnh BK THCN Xây dựng Giám sát công tác XDCT Dân dụng III
2 Hoàng Hải Dương Ban QLDA ĐTXD tỉnh BK KS xây dựng cầu đường Quản lý dự án Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật III
3 Trương Văn Tuấn Ban QLDA ĐTXD tỉnh BK KS sư kỹ thuật CTXD Quản lý dự án Dân dụng III
4 Nguyễn Quang Huy Ban QLDA ĐTXD tỉnh BK KS XD cầu - đường Quản lý dự án Giao thông III
5 Nghiêm Văn Thép Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh BK KS XD cầu đường bộ, Th.s kỹ thuật XDCT giao thông Quản lý dự án Giao thông II
6 Nguyễn Mạnh Trường Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh BK KS xây dựng cầu đường bộ Quản lý dự án Giao thông II
7 Chu Văn Ba Ban QLDA ĐT&XD thành phố KS xây dựng công trình Quản lý dự án Dân dụng III
8 Hoàng Ngọc Tuấn Ban QLDA ĐT&XD thành phố KS kỹ thuật công trình XD Quản lý dự án Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật III
9 Nguyễn Văn Duy Ban QLDA ĐT&XD thành phố KS xây dựng cầu đường bộ Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu đường bộ) II
Quản lý dự án Giao thông, Thủy lợi II
10 Bùi Như Khoa Công ty TNHH Phương Linh KS máy XD và thiết bị thủy lợi Giám sát công tác XDCT  Dân dụng II
11 Đào Trọng Nam Công ty TNHH Tư vấn - ĐT&XD Ngọc Huy KS công nghệ kỹ thuật GT Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu đường bộ) III
12 Nông Văn Tuyên Công ty TNHH Tư vấn - ĐT&XD Ngọc Huy KS xây dựng cơ bản Giám sát công tác XDCT Dân dụng, Công nghiệp (hóa chất) II
13 Lê Văn Thăng Công ty điện lực Bắc Kạn KS Điện khí hóa xí nghiệp Định giá xây dựng II
Khảo sát địa hình  (Công nghiệp - Đường dây và trạm biến áp) II
Thiết kế cơ - điện công trình (Công nghiệp - Đường dây và trạm biến áp) II
14 Đặng Đắc Nghĩa DNTN Trung Hiếu CĐ công nghệ kỹ thuật GT Giám sát công tác XDCT Dân dụng III
15 Linh Quang Tuấn Công ty CP Tư vấn XD Bắc Kạn KS kỹ thuật công trình XD Thiết kế XD công trình Giao thông (cầu đường bộ) II
16 Lường Văn Dũng Công ty CP Đầu tư và xây dựng 77 KS kỹ thuật công trình XD Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III
Định giá xây dựng III
17 Lường Văn Huyên Sở Giáo dục và Đào tạo KS xây dựng DD&CN Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng II
Định giá xây dựng II
Quản lý dự án Dân dụng II
18 Lường Văn Nghiệp Công ty CP Đầu tư và xây dựng 77 KS kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Quản lý dự án Dân dụng III
Giám sát công tác XDCT Dân dụng III
Định giá xây dựng III
19 Ngô Thanh Bình Ban QLDA ĐT&XD thành phố KS xây dựng cầu đường bộ Quản lý dự án Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông, Thủy lợi. II
Định giá xây dựng II
Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu đường bộ) II
20 Tạ Bá Thanh Công ty TNHH MTV Phương Linh KS xây dựng DD&CN Giám sát công tác XDCT Dân dụng II
21 Võ Quốc Toàn Ban QLDA ĐT&XD thành phố KS xây dựng DDCN Quản lý dự án Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông, Thủy lợi. II
Định giá xây dựng II
22 Trịnh Hữu Chung Sở Công Thương KS điện khí hóa cung cấp điện Định giá xây dựng II
23 Triệu Hồng Sơn Ban QLDA ĐTXD tỉnh BK KS xây dựng cầu đường Định giá xây dựng II
Quản lý dự án Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông, Thủy lợi. II
Giám sát công tác XDCT Dân dụng, Công nghiệp (đường dây và trạm biến áp) II
Giám sát công tác XDCT Giao thông (cầu đường bộ), Thủy lợi III
24 Phạm Văn Quang Công ty CP Xây dựng Thăng Long KS xây dựng DDCN Giám sát công tác XDCT Thủy lợi III
Định giá xây dựng III
II
Cấp bổ sung
1 Dương Văn Huy Ban QLDA ĐTXD tỉnh BK KS xây dựng DD&CN Quản lý dự án Dân dụng, Công nghiệp
III
2 Lương Thị A Lúa Ban QLDA ĐTXD tỉnh BK KS xây dựng DDCN
Quản lý dự án Công nghiệp, Giao thông, Thủy lợi.
II
3 Trần Ngọc An Ban QLDA ĐTXD tỉnh BK KS tự động hóa - cung cấp điện Quản lý dự án Dân dụng, Công nghiệp (điện)
II
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình (dân dụng) II
4 Trần Văn Dương Ban QLDA ĐTXD tỉnh BK KS kỹ thuật công trình XD Quản lý dự án Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật, Thủy lợi. II
5 Triệu Việt Tiến Ban QLDA ĐTXD tỉnh BK Kiến trúc sư Quản lý dự án Dân dụng, Giao thông, Thủy lợi. III
Giám sát công tác XDCT Dân dụng III
6 Vũ Đình Tiến Ban QLDA ĐTXD tỉnh BK KS xây dựng Quản lý dự án Công nghiệp, Thủy lợi. II
7 Đoàn Quốc Vương Ban QLDA ĐT&XD thành phố KS xây dựng công trình biển - dầu khí Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình (dân dụng) II
Quản lý dự án Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông, Thủy lợi. II
8 Phan Văn Thanh Ban QLDA ĐT&XD thành phố KS kỹ thuật công trình XD Quản lý dự án Giao thông. III
9 Trần Minh Thành Ban QLDA ĐT&XD thành phố KS xây dựng DD&CN Quản lý dự án Dân dụng
II
10 Dương Hải Chung Ban QLDA ĐT&XD thành phố KS Điện khí hóa - cung cấp điện Quản lý dự án Công nghiệp  III
11 Bùi Đức Long Công ty TNHH Tư vấn - ĐT&XD Ngọc Huy KS kỹ thuật công trình XD Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng
III
12 Hà Trung Điển Công ty CP Xây dựng & Lắp đặt công trình BK
KS kỹ thuật XDCT GT
Khảo sát địa hình (Dân dụng) III
Giám sát công tác XDCT Dân dụng
III
13 Lục Văn Thìn Công ty CP Xây dựng & Lắp đặt công trình BK
KS kỹ thuật công trình XD
Giám sát công tác XDCT Thủy lợi III
Thiết kế cơ - điện công trình (Dân dụng) III
Thiết kế cấp - thoát nước công trình (Dân dụng) III
Khảo sát địa chất III
14 Hứa Văn Hoan Công ty CP Xây dựng & Lắp đặt công trình BK KS kỹ thuật công trình XD Giám sát công tác XDCT Dân dụng, Công nghiệp II
Giám sát công tác XDCT Thủy lợi III
Thiết kế cơ - điện công trình (Dân dụng) III
Thiết kế cấp - thoát nước công trình (Dân dụng) III
Khảo sát địa chất III
15 Trần Đình Trí Công ty Điện lực Bắc Kạn KS kỹ thuật xây dựng công trình Định giá xây dựng II
Khảo sát địa hình (Công nghiệp - Đường dây và trạm biến áp) III
16 Cao Diễm Thanh Công ty Điện lực Bắc Kạn KS Điện xí nghiệp Định giá xây dựng II
17 Nguyễn Xuân Bính Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác CTTL BK KS kỹ thuật công trình XD Quản lý dự án Thủy lợi III
18 Nông Văn Chiến Ban QLDA ĐT&XD thành phố
KS xây dựng công trình
Định giá xây dựng II
19 Dương Văn Hảo Ban QLDA ĐTXD tỉnh KS XD DDCN Giám sát công tác XDCT Dân dụng, Giao thông (cầu đường bộ) II

Toàn văn Quyết định số 158 tại đây

Tác giả:  Hà Quế
Nguồn:  KTXD
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Nguyễn Thị Minh Phương (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 15 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0915204349)

- Bà Nông Thị Thơ, chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 16 đến hết số ngày của các tháng (Số điện thoại liên hệ: 0986097183).

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.