Skip Ribbon Commands
Skip to main content


UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 Quyết định chủ trương Đầu tư xây dựng khu dân cư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn thành phố, góp phần tạo cảnh quan đô thị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tại Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Ngày 21/2/2017 Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ký Quyết định số 170/QĐ-HĐ ban hành Quy chế sát hạch phục vụ cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp


Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định Xây dựng là một trong những đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở xây dựng Bắc Kạn, giúp Sở xây dựng thực hiện việc quản lý nhà nước về ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh. Được thành lập theo Quyết định số 2615 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ngày 17 tháng 11 năm 2004.

Xem tiếp


Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng

Xem tiếp


Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quy hoạch - kiến trúc

Xem tiếp


Chức năng, nhiệm vụ của Quản lý và Giám định xây dựng

Xem tiếp


Ngày 21/8/2015 Sở Xây dựng ra thông báo số 752/TB-SXD về công bố hợp quy sản phẩm: + Gạch bê tông (loại gạch bê tông đặc và gạch bê tông rỗng 2 lỗ). + Cốt liệu lớn cho bê tông Của Công ty CP Hồng hà đạt QCVN 16: 2014/BXD có hiệu lực với lô sản phẩm sản xuất tháng 6/2015

Xem tiếp

123
Sign In