Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra xây dựng

( Cập nhật lúc: 04/12/2012  )

Chánh Thanh tra


 

 Họ và tên: Nông Thị Lam Luyến

Sinh ngày: 22/11/1977

Dân tộc: Tày

Quê quán: Cư Lễ - Na Rì - Bắc Kạn

Ngày vào đảng: 13/7/2011

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

 Danh sách cán bộ

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nông Thị Lam Luyến

Chánh TT

02813 870 779

luyenntl.sxd@backan.gov.vn

2

Lục Xuân Vượng

Chuyên viên

02813 870 779

vuonglv.sxd@backan.gov.vn

 

 

Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra xây dựng

Căn cứ theo Quyết định số 579/QĐ-SXD ngày 01/6/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng,

Thanh tra xây dựng có chức năng, nhiệm vụ như sau:

1. Chức năng

a) Thanh tra Sở Xây dựng là cơ quan thanh tra nhà nước trực thuộc Sở Xây dựng, giúp Giám đốc Sở Xây dựng tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong phạm vi nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Xây dựng theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

  b) Thanh tra sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở Xây dựng; chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Xây dựng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Thực hiện các nhiệm vụ chung đã quy định tại Điều 4 Quy định này.

b) Thanh tra sở thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 24 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thanh tra, Điều 8 Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan.

c) Chánh Thanh tra sở chỉ đạo, phân công công chức, thanh tra viên của Thanh tra sở thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị (sau đây gọi tắt là Nghị định số 180/2007/NĐ-CP).

d) Thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc ngành Xây dựng, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật hoặc phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.