Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng, nhiệm vụ Ban Giám đốc

( Cập nhật lúc: 04/12/2012  )

 

1. Ông Lèng Văn Chiến - Giám đốc Sở

 

Sinh ngày: 1967

Dân tộc: Tày

Nguyên quán: Quân Bình - Bạch Thông - Bắc Kạn

Nơi cư trú hiện nay: Phường NT Minh Khai - Bắc Kạn

Ngày vào đảng: 03/2/2000

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Quản lý nhà nước: CVC

Email: chienlv@backan.gov.vn

Trình độ lý luận: Cử nhân

Số điện thoại: 02813.600.236

 

 

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm

* Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành toàn diện mọi mặt công tác của Sở.

* Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ.

- Công tác quy hoạch phát triển ngành.

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư­ khiếu nại, tố cáo.

- Công tác thi đua khen th­ưởng - kỷ luật.

- Chịu trách nhiệm giữ đầu mối liên hệ giữa Sở Xây dựng với UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

- Chủ tài khoản.

- Trực tiếp phụ trách Phòng Quản lý xây dựng.

- Tham gia sinh hoạt tại Thanh tra Xây dựng.

   2. Bà Hoàng Thị Thúy - Phó Giám đốc Sở

Sinh ngày: 10/4/1972

Dân tộc: Tày

Nguyên quán: Hà Hiệu - Ba Bể - Bắc Kạn

Nơi cư trú hiện nay: Phường Phùng Chí Kiên - Bắc Kạn

Ngày vào đảng: 06/41998

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Trình độ lý luận: Cao Cấp

Email: thuyht.sxd@backan.gov.vn

SĐT: 02093871230


Nhiệm vụ đảm nhiệm

* Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Kinh tế ngành; Vật liệu xây dựng, hành chính quản trị;

- Phụ trách:  Phòng Kinh tế - Vật liệu xây dựng; Văn phòng Sở;

- Tham gia sinh hoạt tại Phòng Kinh tế - VLXD.

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In