Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng, nhiệm vụ Ban Giám đốc

( Cập nhật lúc: 04/12/2012  )

 

1. Ông Lèng Văn Chiến - Giám đốc Sở

 

Sinh ngày: 1967

Dân tộc: Tày

Nguyên quán: Quân Bình - Bạch Thông - Bắc Kạn

Nơi cư trú hiện nay: Phường NT Minh Khai - Bắc Kạn

Ngày vào đảng: 03/2/2000

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Trình độ lý luận: Cao cấp

Số điện thoại: 02813.600.236

 

 

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm

* Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành toàn diện mọi mặt công tác của Sở.

* Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ.

- Công tác quy hoạch phát triển ngành.

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư­ khiếu nại, tố cáo.

- Công tác thi đua khen th­ưởng - kỷ luật.

- Chịu trách nhiệm giữ đầu mối liên hệ giữa Sở Xây dựng với UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

- Chủ tài khoản.

- Trực tiếp phụ trách Phòng Quản lý xây dựng.

- Tham gia sinh hoạt tại Thanh tra Xây dựng.

   2. Ông Trần Ngọc Lan - Phó Giám đốc Sở

Sinh ngày: 15/5/1960

Dân tộc: Kinh

Nguyên quán: Thái Dương, Thái Thụy - Thái Bình

Nơi cư trú hiện nay: Phường Đức Xuân - Bắc Kạn

Ngày vào đảng: 04/6/1991

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư

Trình độ lý luận: ĐH

Nhiệm vụ đảm nhiệm

* Thư­ờng trực khi Giám đốc Sở đi công tác

* Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Công tác quản lý Quy hoạch, Kiến trúc và phát triển đô thị, cụm dân cư­ nông thôn; Hạ tầng kỹ thuật đô thị, Khu công nghiệp;

- Là người phát ngôn chính của Sở;

- Chủ tài khoản ủy quyền.

- Tham gia sinh hoạt tại Phòng Quản lý Quy hoạch kiến trúc và Phát triển đô thị.

   3. Bà Hoàng Thị Thúy - Phó Giám đốc Sở

Sinh ngày: 10/4/1972

Dân tộc: Tày

Nguyên quán: Hà Hiệu - Ba Bể - Bắc Kạn

Nơi cư trú hiện nay: Phường Phùng Chí Kiên - Bắc Kạn

Ngày vào đảng: 06/41998

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Trình độ lý luận: Cao Cấp

Nhiệm vụ đảm nhiệm

* Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Kinh tế ngành; Vật liệu xây dựng, hành chính quản trị;

- Phụ trách:  Phòng Kinh tế - Vật liệu xây dựng; Văn phòng Sở;

- Tham gia sinh hoạt tại Phòng Kinh tế - VLXD.

4. Ông Triệu Việt Tiến - Phó Giám đốc Sở

Sinh ngày: 15/10/1958

Dân tộc: Tày

Nguyên quán: Xuân Lạc - Chợ Đồn - Bắc Kạn

Nơi cư trú hiện nay: Phường Đức Xuân - Bắc Kạn

Ngày vào đảng: 09/7/2004

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc Sư

Trình độ lý luận: Cao Cấp

Nhiệm vụ đảm nhiệm

* Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Hoạt động xây dựng, chất lượng công trình, nhà ở và TTBĐS, theo dõi và quản lý Trung tâm Quy hoạch &KĐCLXD;

- Phụ trách các phòng: Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Quản lý và Giám định xây dựng, Trung tâm Quy hoạch &KĐCL;

- Tham gia sinh hoạt tại phòng Quản lý và Giám định xây dựng.

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In