Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Sở Xây dựng

( Cập nhật lúc: 16/11/2022  )

 Giám đốc Sở chỉ đạo các đơn vị thuộc sở cán bộ, công chức, người lao động triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng, Chỉ đạo của UBND tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

1. Văn phòng Sở: - Tham mưu cho Lãnh đạo Sở Tổ chức triển khai nội dung Chỉ thị 18/CTTTg và quán triệt nguyên tắc “Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng là hoạt động quan trọng nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý và khắc phục kịp thời sự cố an toàn thông tin mạng” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thuộc Sở; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở nếu để xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng gây hậu quả, thiệt hại nghiêm trọng trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. - Tham mưu cho Lãnh đạo triển khai hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng phải chuyển từ bị động sang chủ động cụ thể:  + Chủ động thực hiện rà soát, phát hiện mối nguy hại và rà quét lỗ hổng trên các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý tối thiểu 01 lần/6 tháng;  + Ban hành phương án ứng cứu sự cố cho hệ thống thông tin trong tháng 11 và cập nhật kịp thời khi có thay đổi; + Tham gia diễn tập thực chiến về an toàn thông tin khi cấp trên và cơ quan chuyên môn của tỉnh tổ chức.  + Chủ động phát hiện điểm yếu, lỗ hổng bảo mật cho phép xâm nhập và kiểm soát hệ thống thì triển khai ngay các giải pháp khắc phục đảm bảo kịp thời. - Cài đặt phần mềm bảo mật, diệt vi rus hệ thống thông tin, máy chủ, máy trạm và các thiết bị đầu cuối khác; đảm bảo 100% máy chủ, máy trạm, thiết bị đầu cuối liên quan được cài đặt phần mềm phòng chống mã độc đáp ứng yêu cầu tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại. - Thực hiện nghiêm việc rà soát, phát hiện và khắc phục các lỗ hổng, điểm yếu theo cảnh báo của cơ quan chức năng; chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh theo dõi, phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn thông tin mạng để kịp thời xử lý, khắc phục; có biện pháp kiểm soát nguy cơ mất an toàn thông tin mạng gây ra bởi bên thứ ba và các chuỗi cung ứng công nghệ thông tin và truyền thông. Đồng thời báo cáo sự cố an toàn thông tin mạng theo quy định. - Cử ông Hoàng Châu Thành - Kỹ sư Công nghệ thông tin làm đầu mối trong công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng và gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp trước. 

2. Các đơn vị thuộc sở: - Quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động Chỉ thị của Thủ tướng, văn bản chỉ đạo của tỉnh, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn của tỉnh, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Sở. Báo cáo sự cố về Văn phòng tổng (Ông: Hoàng Châu Thành - 0904144677) tổng hợp hợp báo cáo Ban Giám đốc theo quy định.

3. Phương án ứng cứu sự cố cho hệ thống thông tin Sở Xây dựng: Văn phòng chủ trì, các phòng chuyên môn phối hợp.

1. Tiêu chí xây dựng phương án đối phó, ứng cứu sự cố ATTT mạng. Phương án đối phó, ứng cứu sự cố ATTT mạng phải đặt ra các tiêu chí để có thể nhanh chóng xác định được tính chất, mức độ nghiêm trọng của sự cố khi sự cố xảy ra. Việc xây dựng phương án đối phó, ứng cứu sự cố cần đảm bảo các nội dung sau: 2. Phương pháp, cách thức để xác định nhanh chóng, kịp thời, nguyên nhân, nguồn gốc sự cố nhằm áp dụng phương án đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố phù hợp: - Sự cố do bị tấn công mạng. - Sự cố do lỗi hệ thống, thiết bị, phần mềm, hạ tầng kỹ thuật hoặc do lỗi đường điện, đường truyền, hosting...; - Sự cố do lỗi của người quản trị, vận hành hệ thống; - Sự cố liên quan đến các thảm họa tự nhiên như bão, lụt, động đất, hỏa hoạn. 3.  Phương án đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố đối với một hoặc nhiều tình huống sau: * Tình huống sự cố do bị tấn công mạng: - Tấn công từ chối dịch vụ; Tấn công giả mạo; - Tấn công sử dụng mã độc; - Tấn công truy cập trái phép, chiếm quyền điều khiển; Tấn công thay đổi giao diện; - Tấn công mã hóa phần mềm, dữ liệu, thiết bị; Tấn công phá hoại thông tin, dữ liệu, phần mềm; - Tấn công nghe trộm, gián điệp, lấy cắp thông tin, dữ liệu; Tấn công tổng hợp sử dụng kết hợp nhiều hình thức; - Các hình thức tấn công mạng khác. * Tình huống sự cố do lỗi của hệ thống, thiết bị, phàn mềm, hạ tầng kỹ thuật: Sự cố nguồn điện; - Sự cố đường kết nối Internet; - Sự cố do lỗi phần mềm, phần cứng, ứng dụng của hệ thống thông tin; 

Tác giả:  AD
Nguồn:  Văn phòng

Tin bài mới:


Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (phần 20 Các Bể xử lý).(09/09/2022)

Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Phần 13)(09/09/2022)

Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Phần 13)(09/09/2022)

Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Kạn(18/10/2021)

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2021-2025(31/03/2021)

tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2020” (07/12/2020)

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số(27/09/2018)

Thông báo số 41/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước(22/12/2017)

Dự án Khu đô thị nhà ở dân cư thu nhập thấp(20/09/2017)

Quy chế sát hạch phục vụ cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng(22/02/2017)

Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.