Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án đầu tư

( Cập nhật lúc: 30/11/2012  )

 Quyết định Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng  công trình cấp nước và vệ sinh thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Tải về

 Quyết định Về việc phê duyệt dự toán nạo vét, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước thị xã Bắc Kạn năm 2013

Tải về

  Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án Cấp nước và vệ sinh thị xã Bắc Kạn

Tải về

  Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư phần Thoát nước. Dự án Cấp nước và Vệ sinh thị xã Bắc Kạn

Tải về

  Quyết định Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Tôn tạo di tích lịch sử cách mạng Nà Tu, xã Cẩm Giàng,huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Tải về

  Quyết định Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa trụ sở cơ quan Sở Xây dựng


Tải về

 

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In