Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục TTHC mức độ cao của tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 21/10/2019  )
Ngày 18/10/2019 UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 1964/QĐ-UB ban hành danh mục TTHC mức độ 3, 4 của tỉnh Bắc Kạn
STT Tên thủ tục hành chính Mức độ 3 Mức độ 4
Sở Tài chính
1 1 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ  với ngân sách   x
2 2 Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn   x
3 3 Mua hóa đơn lẻ   x
4 4 Quyết định mua sắm thuê tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập dự án đầu tư   x
5 5 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan tổ chức, đơn vị   x
6 6 Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị  xã hội - nghề nghiệp thuộc thẩm quyền   x
7 7 Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất   x
8 8 Mua quyển hóa đơn x  
9 9 Quyết định điều chuyển tài sản công x  
10 10 Quyết định bán tài sản công x  
11 11 Quyết định thanh lý tài sản công x  
12 12 Quyết định tiêu hủy tài sản công x  
13 13 Thẩm định phương án giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính x  
14 14 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công x  
15 15 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê x  
16 16 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết x  
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
17 1 Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia   x
18 2 Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương   x
19 3 Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép  hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập x  
20 4 Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập x  
21 5 Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp x  
22 6 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia   x
23 7 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích x  
24 8 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật x  
25 9 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật x  
26 10 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật x  
27 11 Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích   x
28 12 Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích   x
29 13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích   x
30 14 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích   x
31 15 Cấp giấy phép phổ biến phim x  
32 16 Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) x  
33 17 Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật x  
34 18 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật x  
35 19 Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ x  
36 20 Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng x  
37 21 Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc x  
38 22 Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam  x  
39 23 Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) x  
40 24 Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương   x
41 25 Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang x  
42 26 Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương x  
43 27 Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương x  
44 28 Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương   x
45 29 Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu x  
46 30 Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu x  
47 31 Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường x  
48 32 Đăng ký tổ chức lễ hội   x
49 33 Thông báo tổ chức lễ hội   x
50 34 Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” x  
51 35 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn x  
52 36 Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo x  
53 37 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam x  
54 38 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam x  
55 39 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam x  
56 40 Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch x  
57 41 Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương x  
58 42 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu x  
59 43 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu x  
60 44 Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu x  
61 45 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên x  
62 46 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) x  
63 47 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) x  
64 48 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) x  
65 49 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) x  
66 50 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) x  
67 51 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) x  
68 52 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình x  
69 53 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình x  
70 54 Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình x  
71 55 Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình x  
72 56 Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình x  
73 57 Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình x  
74 58 Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ x  
75 59 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp x  
76 60 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao x  
77 61 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận x  
78 62 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng x  
79 63 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker x  
80 64 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném. x  
81 65 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu. x  
82 66 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao. x  
83 67 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng  rổ. x  
84 68 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao x  
85 69 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn  Yoga x  
86 70 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Gofl x  
87 71 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình x  
88 72 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí x  
89 73 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn x  
90 74 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao x  
91 75 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam x  
92 76 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt x  
93 77 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ x  
94 78 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ x  
95 79 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động tập luyện quyền anh x  
96 80 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo x  
97 81 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao x  
98 82 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo x  
99 83 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng x  
100 84 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo x  
101 85 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá x  
102 86 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn x  
103 87 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông x  
104 88 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin x  
105 89 Thủ tục đăng cai tổ chức thi đấu giải vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương x  
106 90 Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức. x  
107 91 Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức. x  
108 92 Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh x  
109 93 Quyết định Thành lập Liên đoàn, hội, CLB thể thao cấp tỉnh x  
110 94 Cấp giấy chứng nhận trọng tài thể thao cấp tỉnh x  
111 95 Cấp giấy phép đăng cai tổ chức giải thi đấu thể thao thành tích cao cấp tỉnh x  
  C Lĩnh vực Du lịch    
112 96 Thủ tục công nhận điểm du lịch x  
113 97 Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh x  
114 98 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa   x
115 99 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa   x
116 100 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa   x
117 101 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành x  
118 102 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể x  
119 103 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản x  
120 104 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài   x
121 105 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện   x
122 106 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏnghoặc bị tiêu hủy  x  
123 107 Thủ tục điều chỉnhGiấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài   x
124 108 Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài   x
125 109 Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài x  
126 110 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế   x
127 111 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa   x
128 112 Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa   x
129 113 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch   x
130 114 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm   x
131 115 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế   x
132 116 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch) x  
133 117 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch   x
134 118 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch   x
135 119 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch   x
136 120 Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch   x
137 121 Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch   x
Sở Giáo dục và Đào tạo
138 1 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục x  
139 2 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục x  
140 3 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại x  
141 4 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông x  
142 5 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông) x  
143 6 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục x  
144 7 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục x  
145 8 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại x  
146 9 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên x  
147 10 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên x  
148 11 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú x  
149 12 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục x  
150 13 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú x  
151 14 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) x  
152 15 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên   x
153 16 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại   x
154 17 Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên   x
155 18 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên   x
156 19 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học x  
157 20 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục x  
158 21 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại x  
159 22 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học x  
160 23 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc) x  
161 24 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục x  
162 25 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục x  
163 26 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại x  
164 27 Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập x  
165 28 Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập x  
166 29 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục   x
167 30 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm   x
168 31 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp   x
169 32 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp x  
170 33 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp x  
171 34 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục   x
172 35 Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp sư phạm)   x
173 36 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp)   x
174 37 Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông x  
175 38 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học x  
176 39 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học x  
177 40 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại x  
178 41 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục x  
179 42 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận x  
180 43 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên x  
181 44 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa x  
182 45 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa x  
183 46 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông x  
184 47 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông   x
185 48 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học   x
186 49 Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam   x
187 50 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở thuộc các trường trực thuộc Sở GD&ĐT (PTDT Nội trú cấp huyện, THPT có cấp THCS)   x
188 51 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục   x
189 52 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số x  
190 53 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh x  
191 54 Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người   x
192 55 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên   x
193 56 Cấp Chứng nhận trường Mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục  x  
194 57 Cấp Chứng nhận trường Tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục  x  
195 58 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục x  
196 59 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên x  
197 60 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia x  
198 61 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia x  
199 62 Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia x  
200 63 Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia x  
201 64 Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia x  
202 65 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ x  
203 66 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin   x
204 67 Xét tuyển học sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT)   x
205 68 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông   x
206 69 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia x x
207 70 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia   x
208 71 Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học   x
209 72 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc   x
210 73 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ   x
211 74 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp   x
Sở Xây dựng
212 1 Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng ; công trình trên các tuyến trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. x  
213 2 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. x  
214 3 Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời cồng trình) đối với công trình không theo tuyến nằm trên các tuyến, trục đường chính trong đô thị và nhà ở riêng lẻ có quy mô từ 08 tầng trở lên (mặt cắt ngang đường ≥ 30m); công trình theo tuyến trong và ngoài đô thị; công trình quảng cáo của tổ chức và cá nhân có diện tích ≥ 20m2 và < 40m2 gắn vào công trình xây dựng có sẵn (nhà ở) trong đô thị; công trình cấp III có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng (trừ nhà ở riêng lẻ); Cấp giấy phép xây dựng công trình nằm trong khu di tích lịch sử - văn hóa cách mạng được xếp hạng và các công trình khác được UBND tỉnh ủy quyền (trừ nhà ở riêng lẻ). x  
215 4 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình nằm trên các tuyến, trục đường chính trong đô thị và nhà ở riêng lẻ có quy mô từ 08 tầng trở lên (mặt cắt ngang đường ≥ 30m); công trình theo tuyến trong và ngoài đô thị; công trình quảng cáo của tổ chức và cá nhân có diện tích ≥ 20m2 và < 40m2 gắn vào công trình xây dựng có sẵn (nhà ở) trong đô thị; công trình cấp III có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng (trừ nhà ở riêng lẻ); công trình nằm trong khu di tích lịch sử - văn hóa cách mạng và các công trình khác được UBND tỉnh ủy quyền (trừ nhà ở riêng lẻ). x  
216 5 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng x  
217 6 Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được UBND tỉnh cho phép hoạt động x  
218 7 Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức doUBND tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin x  
219 8 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III x  
220 9 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III x  
221 10 Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (về lĩnh vực hoạt động và hạng) x  
222 11 Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài x  
223 12 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III x  
224 13 Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III x  
225 14 Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III x  
226 15 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2, Điều 44a, NĐ số  100/2018/NĐ-CP: do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề) x  
227 16 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn) x  
228 17 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp x  
229 18 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C x  
230 19 Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C x  
231 20 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng.   x
232 21 Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài x  
233 22 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quy định tại khoản 5, Điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP x  
234 23 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quy định tại khoản 6, Điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP x  
235 24 Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp  chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2, Điều 18, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP x  
236 25 Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh x  
237 26 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh x  
238 27 Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua x  
239 28 Cho thuê, cho mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước x  
240 29 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước x  
241 30 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước x  
242 31 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư x  
243 32 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND tỉnh, UBND cấp huyện, thành phố quyết định đầu tư x  
244 33 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản x  
245 34 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. x  
Sở Nội vụ
246 1 Thẩm định việc thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập   x
247 2 Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập x  
248 3 Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập   x
249 4 Thủ tục công nhận Ban Vận động thành lập hội (đối với những hội hoạt động trong lĩnh vực liên quan tới chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ)   x
250 5 Thủ tục thành lập hội x  
251 6 Thủ tục Phê duyệt Điều lệ Hội   x
252 7 Thủ tục Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội x  
253 8 Thủ tục Đổi tên hội x  
254 9 Thủ tục hội tự giải thể x  
255 10 Thủ tục Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội bất thường của hội x  
256 11 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện x  
257 12 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ x  
258 13 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ x  
259 14 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ x  
260 15 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ x  
261 16 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ x  
262 17 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động x  
263 18 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ x  
264 19 Thủ tục đổi tên quỹ x  
265 20 Thủ tục quỹ tự giải thể x  
266 21 Tiếp nhận và thuyên chuyển công chức, viên chức x  
267 22 Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới tỉnh Bắc Kạn x  
268 23 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh x  
269 24 Thủ tục Giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh x  
270 25 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong cấp tỉnh x  
271 26 Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động  một tỉnh x  
272 27 Đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh x  
273 28 Đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh x  
274 29 Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích x  
275 30 Đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam   x
276 31 Đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh x  
277 32 Đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh x  
278 33 Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh x  
279 34 Đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc   x
280 35 Thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh   x
281 36 Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh x  
282 37 Đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương x  
283 38 Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức x  
284 39 Thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức   x
285 40 Thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP   x
286 41 Đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh x  
287 42 Thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo   x
288 43 Thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo   x
289 44 Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo x  
290 45 Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh x  
291 46 Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo   x
292 47 Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh x  
293 48 Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo x  
294 49 Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo x  
295 50 Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo x  
296 51 Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành   x
297 52 Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo   x
298 53 Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh   x
299 54 Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo   x
300 55 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh   x
301 56 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh x  
302 57 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh   x
303 58 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh x  
304 59 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh x  
305 60 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh x  
306 61 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc x  
307 62 Thủ Tục cấp bản sao và trứng thực lưu trữ x  
308 63 Thủ tục cấp, cấp lại, cấp bổ sung lĩnh vực hành nghề lưu trữ x  
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
309 1 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động x  
310 2 Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động x  
311 3 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động x  
312 4 Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động x  
313 5 Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động x  
314 6 Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày   x
315 7 Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập). x  
316 8 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) x  
317 9 Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp   x
318 10 Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động   x
319 11 Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định x  
320 12 Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập x  
321 13 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam   x
322 14 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam   x
323 15 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động   x
324 16 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài x  
325 17 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài   x
326 18 Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III x  
327 19 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu x  
328 20 Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp    x
329 21  Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp   x
330 22  Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm    x
331 23 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm    x
332 24   Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm    x
333 25   Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động  x  
334 26  Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng  x  
335 27   Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm   x  
336 28  Giải quyết hỗ trợ học nghề   x  
337 29  Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) x  
338 30  Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)     x  
339 31  Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp x  
340 32  Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp   x  
341 33  Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp   x  
342 34  Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp  x  
343 35 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày   x
344 36 Đăng ký hợp đồng cá nhân   x
345 37 Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)   x
346 38 Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN)   x
347 39 Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục x  
348 40 Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục x  
349 41 Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện x  
350 42 Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện x  
351 43 Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện x  
352 44 Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh x  
353 45 Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh x  
354 46 Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh x  
355 47 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài x  
356 48 Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài x  
357 49 Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận x  
358 50 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp x  
359 51 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp   x
360 52  cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp   x
361 53  đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương   x
362 54  chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn   x
363 55  giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương   x
364 56  chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương x  
365 57  thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương x  
366 58 Thủ tục "xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp"   x
367 59  công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục x  
368 60  cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập x  
369 61 Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài   x
370 62 Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài   x
371 63 Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp   x
372 64 Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận   x
373 65 Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận   x
374 66 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh x  
375 67 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh x  
376 68 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh x  
377 69 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội   x
378 70 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội   x
379 71 Đăng ký thành lập,đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập  cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội   x
380 72 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp   x
381 73 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh x  
382 74 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh x  
383 75 Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em x  
384 76 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật   x
385 77 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh x  
386 78  tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em x  
387 79 Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội” x  
388 80 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân”   x
389 81 Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân”   x
390 82 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân”   x
391 83 Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân”   x
392 84 Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân”   x
393 85 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em x  
394 86 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em x  
395 87 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động x  
396 88 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp: + Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; + Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; + Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; + Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra; x  
397 89 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác x  
398 90 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh x  
399 91 Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ x  
400 92 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công x  
401 93  giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương x  
402 94  giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng x  
403 95  giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học x  
404 96 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến x  
405 97  hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ x  
406 98  thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ x  
407 99  lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình x  
408 100 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến x  
409 101  bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ x  
410 102 xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ x  
411 103  mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân x  
412 104 Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. x  
413 105  giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ x  
414 106  giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng x  
415 107  giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ x  
416 108  di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng x  
417 109  giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế x  
418 110  giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày x  
419 111  giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học x  
420 112  giám định vết thương còn sót x  
421 113  giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh x  
422 114  giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến x  
423 115  giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ x  
424 116  giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần x  
425 117  hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần x  
426 118 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia x  
427 119 Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội x  
Sở Khoa học và Công nghệ
428 1 Thủ tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước x  
429 2 Thủ tục thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người. x  
430 3 Thủ tục đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người. x  
431 4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ x  
432 5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ x  
433 6 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ x  
434 7 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ x  
435 8 Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ x  
436 9 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ x  
437 10 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ). x  
438 11 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ). x  
439 12 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ x  
440 13 Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ x  
441 14 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp x  
442 15 Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp x  
443 16 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương x  
444 17 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước x  
445 18 Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương x  
446 19 Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam x  
447 20 Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp x  
448 21 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp x  
449 22 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế x  
450 23 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) x  
451 24 Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) x  
452 25 Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở  (Đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế) x  
453 26 Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế) x  
454 27 Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang y tế) x  
455 28 Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang y tế) x  
456 29 Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng x  
457 30 Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng x  
458 31 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận x  
459 32 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh x  
460 33 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận x  
461 34 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh x  
462 35 Cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân x  
463 36 Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng sẵn nhập khẩu x  
464 37 Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ x  
465 38 Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa x  
466 39 Cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa x  
467 40 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa x  
468 41 Đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia x  
469 42 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn Giao dịch công nghệ vùng x  
470 43 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công nghệ x  
471 44 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt  động Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ x  
472 45 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo x  
473 46 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ x  
474 47 Đề nghị thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý) x  
475 48 Đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý) x  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
476 1 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh x  
477 2 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh x  
478 3 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh x  
479 4 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh x  
480 5 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh x  
481 6 Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh x  
482 7 Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh x  
483 8 Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh x  
484 9 Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh x  
485 10 Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh x  
486 11 Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ  thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh x  
487 12 Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh x  
488 13 Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý x  
489 14 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý x  
490 15 Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh x  
491 16 Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh x  
492 17 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh x  
493 18 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh x  
494 19 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh x  
495 20 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh x  
496 21 Phê duyệt phương án bảo vệ, đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh x  
497 22 Bố trí, ổn định dân cư ngoài tỉnh x  
498 23 Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư x  
499 24 Công nhận làng nghề x  
500 25 Công nhận nghề truyền thống x  
501 26 Công nhận làng nghề truyền thống x  
502 27 Hỗ trợ dự án liên kết x  
503 28 Kiểm tra an toàn thực phẩm muối nhập khẩu x  
504 29 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu x  
505 30 Thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí xây dựng dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện x  
506 31 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)   x
507 32 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)   x
508 33 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y   x
509 34 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y   x
510 35 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng, thay đổi thông tin liên quan đến tổ chức, các nhân đăng ký)   x
511 36 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc Thú y x  
512 37 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn. x  
513 38 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống) x  
514 39 Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại x  
515 40 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn x  
516 41 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản x  
517 42 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) x  
518 43 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận x  
519 44 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận x  
520 45 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận x  
521 46 Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng x  
522 47 Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm x  
523 48 Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm x  
524 49  Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm x  
525 50 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và đăng ký hội thảo phân bón x  
526 51 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. x  
527 52 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. x  
528 53 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón. x  
529 54 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón. x  
530 55 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật x  
531 56 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. x  
532 57 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. x  
533 58 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh). x  
534 59 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc  bảo vệ thực vật. x  
535 60 Cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản  x  
536 61 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản x  
537 62 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) x  
538 63 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận) x  
539 64 Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập x  
540 65 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức x  
541 66 Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục II, III CITES x  
542 67 Phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên x  
543 68 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp x  
544 69 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) x  
545 70 Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác x  
546 71 Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường rừng nằm trong phạm vi 01 tỉnh) x  
547 72 Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh x  
548 73 Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư). x  
549 74 Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí trong rừng đặc dụng x  
550 75 Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động  phi dự án được hỗ trợ tài chính của quỹ x  
551 76 Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí trong rừng phòng hộ x  
552 77 Xác nhận bản kê lâm sản x  
553 78 Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân x  
554 79 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) x  
555 80 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) x  
556 81 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ) x  
557 82 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) x  
558 83 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu) x  
559 84 Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực x  
560 85 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng x  
561 86 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên x  
562 87 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản x  
563 88 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu) x  
564 89 Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao x  
565 90 Cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao x  
566 91 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương x  
567 92 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu x  
Sở Giao thông vận tải
568 1 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác x x
569 2 Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác  x  
570 3 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến được giao quản lý  x  
571 4 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ x x
572 5 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ  x  
573 6 Cấp giấy phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác x  
574 7 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ. x  
575 8 Gia hạn Chấp thuậnxây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác. x x
576 9 Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quqốc lộ x x
577 10 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác  x  
578 11 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô x x
579 12 Đăng ký khai thác tuyến x x
580 13 Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép x x
581 14 Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định x x
582 15 Cấp phù hiệu xe nội bộ x x
583 16 Cấp lại phù hiệu xe nội bộ x x
584 17 Cấp phù hiệu xe trung chuyển x x
585 18 Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển x x
586 19 Chấp thuận khai thác tuyến, điều chỉnh tăng tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh x x
587 20 Chấp thuận khai thác tuyến, điều chỉnh tăng tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh x x
588 21 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt x x
589 22 Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt x x
590 23 Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác x x
591 24 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác x x
592 25 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác x x
593 26 Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào  và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào x  
594 27 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu x  
595 28 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn x x
596 29 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng x  
597 30 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng x  
598 31 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất x  
599 32 Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố x  
600 33 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương x  
601 34 Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến x  
602 35 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng x x
603 36 Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô x x
604 37 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô x x
605 38 Cấp mới giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 x x
606 39 Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 x x
607 40 Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe x x
608 41 Cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe x x
609 42 Cấp giấy phép xe tập lái x  
610 43 Cấp lại giấy phép xe tập lái x  
611 44 Cấp mới Giấy phép lái xe x  
612 45 Cấp lại Giấy phép lái xe x  
613 46 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp x  
614 47 Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp x  
615 48 Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ quốc phòng cấp x  
616 49 Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp. x  
617 50 Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam x  
618 51 Đổi giấy phép lái xe trực tuyến x  
619 52 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác x  
620 53 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác x  
621 54 Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa x  
622 55 Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa x  
623 56 Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải x  
624 57 Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông x x
625 58 Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa x x
626 59 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa x  
627 60 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật x  
628 61 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện x  
629 62 ĐK lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện x  
630 63 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác x  
631 64 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện x  
632 65 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện x x
Sở Tài nguyên và Môi trường
633 1 Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 x  
634 2 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao x  
635 3 Thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp    
636 4 Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II x x
637 5 Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ x x
638 6 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao x  
639 7 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao x  
640 8 Giao đất cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao x  
641 9 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu x  
642 10 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý x  
643 11 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất x x
644 12 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận x x
645 13 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề x x
646 14 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế x x
647 15 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu x x
648 16 Tách thửa hoặc hợp thửa đất x x
649 17 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất x x
650 18 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân x x
651 19 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp x x
652 20 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện x  
653 21 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu x x
654 22 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu x x
655 23 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất x x
656 24 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp x x
657 25 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở x x
658 26 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định x x
659 27 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có giấy chứng nhận x x
660 28 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm x x
661 29 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức (trừ doanh nghiệp); thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân  x x
662 30 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất x x
663 31 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất x x
664 32 Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền x x
665 33 Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất x x
666 34 Cung cấp dữ liệu đất đai tại địa phương x x
667 35 Đăng ký giao dịch bảo đảm x x
668 36 Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch x  
669 37 Chấp thuận tiến hành khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản x  
670 38 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. x x
671 39 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản. x  
672 40 Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản x x
673 41 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản x x
674 42 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản x x
675 43 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản x  
676 44 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản x x
677 45 Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản x x
678 46 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản x  
679 47 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt x  
680 48 Đóng cửa mỏ khoáng sản x  
681 49 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản x  
682 50 Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường x  
683 51 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường x  
684 52 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản x  
685 53 Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh x  
686 54 Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại x  
687 55 Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại x  
688 56 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. x  
689 57 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) x  
690 58 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng) x  
691 59 Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao x  
692 60 Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án x  
693 61 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước x  
694 62 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành x  
695 63 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm x x
696 64 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm x x
697 65 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm x x
698 66 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác x x
699 67 Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ x x
700 68 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ x x
701 69 Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh x  
702 70 Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển  nước từ nguồn nước nội tỉnh x  
703 71 Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước x x
704 72 Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi x  
705 73 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước x x
706 74 Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất x x
707 75 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn x  
708 76 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tương thủy văn x  
709 77 Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn x  
710 78 Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai tài nguyên và môi trường x  
711 79 Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ  x  
Ban Quản lý các khu công nghiệp
712 1 Thủ tục “ Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)” x  
713 2 Thủ tục “ Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)” x  
714 3 Thủ tục “ Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)” x  
715 4 Thủ tục “ Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)   x
716 5 Thủ tục “Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư”   x
717 6 Thủ tục “Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư”   x
718 7 Thủ tục “Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”   x
719 8 Thủ tục “Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)” x  
720 9 Thủ tục “Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”   x
721 10 Thủ tục “Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ” x  
722 11 Thủ tục “Chuyển nhượng dự án đầu tư” x  
723 12 Thủ tục “Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế” x  
724 13 Thủ tục “Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài” x  
725 14 Thủ tục “Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”   x
726 15 Thủ tục “Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư” x  
727 16 Thủ tục “Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư” x  
728 17 Thủ tục “Giãn tiến độ đầu tư”   x
729 18 Thủ tục “Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư” x  
730 19 Thủ tục “Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư” x  
731 20 Thủ tục “Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC” x  
732 21 Thủ tục “Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC” x  
733 22 Thủ tục “Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương” x  
734 23 Thủ tục “Cung cấp thông tin về dự án đầu tư” x  
735 24 Thủ tục “Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư” x  
736 25 Thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý”   x
737 26 Thủ tục “Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý”   x
738 27 Lĩnh vực quản lý môi trường    
739 28 Thủ tục “Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”. x  
740 29 Lĩnh vực quản lý lao động    
741 30 Thủ tục “Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp”. x  
742 31 Thủ tục “Xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động”. x  
743 32 Thủ tục “Nhận báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp”. x  
744 33 Thủ tục “Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp”.   x
745 34 Thủ tục “Đăng ký Nội quy lao động cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp”.   x
746 35 Thủ tục “Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định”. x  
747 36 Thủ tục “Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày”. x  
748 37 Thủ tục “Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp”. x  
749 38 Thủ tục “Nhận thông báo của doanh nghiệp trong khu công nghiệp việc tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm”. x  
750 39 Thủ tục “Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp”.   x
751 40 Thủ tục “Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp”. x  
752 41 Thủ tục “Tiếp nhận hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp”.   x
753 42 Lĩnh vực quản lý quy hoạch và xây dựng    
754 43 Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án trong Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn x  
755 44 Cấp giấy phép xây dựng công trình đối với các dự án trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (trừ công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt). x  
756 45 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (trừ công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt). x  
757 46 Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (trừ công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt). x  
758 47 Cấp lại Giấy phép xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (trừ công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt). x  
Sở Công Thương
759 1 Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công x  
760 2 Cấp Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép x  
761 3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá x  
762 4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá x  
763 5 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá x  
764 6 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá x  
765 7 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá x  
766 8 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá x  
767 9 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) x  
768 10 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)   x
769 11 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)   x
770 12  Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương x  
771 13 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương x  
772 14 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ x  
773 15 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ x  
774 16 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương x  
775 17 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương x  
776 18 Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp x  
777 19 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm x  
778 20 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp x  
779 21 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp x  
780 22 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp x  
781 23 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp x  
782 24 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp x  
783 25 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp x  
784 26 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện  x  
785 27 Cấp lại thẻ an toàn điện  x  
786 28 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện  x  
787 29 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương x  
788 30 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ   x
789 31 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV) x  
790 32 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương x  
791 33 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương x  
792 34 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương x  
793 35 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương x  
794 36 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương x  
795 37 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương x  
796 38 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương x  
797 39 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương x  
798 40 Thẩm định dự án/ thẩm định thiết kế cơ sở đầu tư các dự án hoặc điều chỉnh dự án/điều chỉnh thiết kế cơ sở công trình điện, nhà máy điện.    
799 41 Thẩm định thiết kế dự toán xây dựng/ thiết kế dự toán xây dựng điều chỉnh; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng điều chỉnh công trình điện (trường hợp thiết kế 1 bước), nhà máy điện.    
800 42 Thẩm định dự án đầu tư /thiết kế cơ sở hoặc thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở đối với: Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo; công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công trình dầu khí; công trình hoá chất     
801 43 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh đối với: Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo; công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công trình dầu khí; công trình hoá chất    
802 44 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam   x
803 45 Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam   x
804 46 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam    x
805 47 Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam   x
806 48 Chấm dứt hoạt động  Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam   x
807 49 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 x  
808 50 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 x  
809 51 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 x  
810 52 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương x  
811 53 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương x  
812 54 Thông báo hoạt động khuyến mại x  
813 55 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại x  
814 56 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam x  
815 57 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam x  
816 58 Hỗ trợ các Doanh nghiệp, Hợp tác xã thu mua sản phẩm nông lâm nghiệp cho người dân để chế biến, tiêu thụ    
817 59 Hỗ trợ chi phí xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho 02 điểm trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm    
818 60 Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương x  
819 61 Xác nhận Đăng ký lại Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương  x  
820 62 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương   x
821 63 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt dộng bán hàng đa cấp tại địa phương   x
822 64 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương x  
823 65 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp   x
824 66 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) x  
825 67 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)   x
826 68 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)   x
827 69 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu x  
828 70 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu   x
829 71 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu   x
830 72 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu x  
831 73 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu   x
832 74 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu   x
833 75 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá x  
834 76 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá   x
835 77 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá   x
836 78 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương x  
837 79 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương x  
838 80 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương x  
839 81 Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương x  
840 82 Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương x  
841 83 Lĩnh vực Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)    
842 84 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG x  
843 85 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG    x
844 86 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG    x
845 87 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai x  
846 88 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai    x
847 89 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai   x
848 90 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn x  
849 91 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn   x
850 92 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn   x
851 93 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải x  
852 94 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải   x
853 95 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải    x
854 96 Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG  x  
855 97 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG    x
856 98 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG    x
857 99 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải   x  
858 100 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải     x
859 101 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải    x
860 102 Lĩnh vực Khí thiên nhiên nén (CNG)    
861 103 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG x  
862 104 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG     x
863 105 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG   x
864 106 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải  x  
865 107 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải     x
866 108 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải    x
867 109 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện x  
868 110 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện x  
869 111 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho  tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương x  
870 112 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng x  
871 113 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại x  
872 114 Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ giám định thương mại x  
873 115 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh x  
874 116 Phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng địa điểm kinh doanh tại chợ đối với chợ hạng 1 x  
875 117 Phê duyệt nội quy chợ hạng 1 x  
Sở Thông tin và Truyền thông
876 1 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài. x  
877 2 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh  x  
878 3 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh x  
879 4 Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm x  
880 5 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm x  
881 6 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm x  
882 7 Cấp giấy phép hoạt động in x  
883 8 Cấp lại giấy phép hoạt động in x  
884 9 Đăng ký hoạt động cơ sở in x  
885 10 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in   x
886 11 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm x  
887 12 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu   x
888 13 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu   x
889 14 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm   x
890 15 Cấp giấy phép bưu chính   x
891 16 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn x  
892 17 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính x  
893 18 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính   x
894 19 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được x  
895 20 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được x  
896 21 Cho phép họp báo (trong nước)   x
897 22 Cho phép họp báo (nước ngoài) x  
898 23 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)   x
899 24 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài   x
900 25 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) x  
901 26 Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. x  
902 27 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp   x
903 28 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp   X
904 29 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp   x
905 30 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh x  
906 31 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh x  
907 32 Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức,doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp x  
908 33 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng x  
909 34 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên x  
910 35 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt x  
911 36 Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2,G3,G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng x  
912 37 Thông báo thay đổi cơ cấu, tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên  x  
Sở Tư pháp
913 1 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam x x
914 2 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) x x
915 3 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) x x
916 4 Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh) x x
917 5 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh) x x
918 6 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư x  
919 7 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư x  
920 8 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên; của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh x  
921 9 Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư x  
922 10 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư x  
923 11 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư x  
924 12 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân x  
925 13 Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài x  
926 14 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký  hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài x  
927 15 Hợp nhất công ty luật x  
928 16 Sáp nhập công ty luật x  
929 17 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh x  
930 18 Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật x  
931 19 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư x  
932 20 Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư x  
933 21 Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư x  
934 22 Giải thể Đoàn luật sư x  
935 23 Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài x  
936 24 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam x  
937 25 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài x  
938 26 Cấp Thẻ đấu giá viên x  
939 27 Cấp lại Thẻ đấu giá viên x  
940 28 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản x  
941 29 Thu hồi Thẻ đấu giá viên x  
942 30 Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản x  
943 31 Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp x  
944 32 Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác x  
945 33 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản x  
946 34 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản x  
947 35 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản x  
948 36 Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến x  
949 37 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản x  
950 38 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất x x
951 39 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của Văn phòng x x
952 40 Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp (trường hợp Văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động do tự chấm dứt hoạt động, bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động) x x
953 41 Bổ nhiệm Giám định viên tư pháp x x
954 42 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp x x
955 43 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp x x
956 44 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp x x
957 45 Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp x x
958 46 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp x x
959 47 Miễn nhiệm Giám định viên tư pháp x x
960 48 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân x  
961 49 Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân x  
962 50 Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản x  
963 51 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân quản lý, thanh lý tài sản x  
964 52 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản x  
965 53 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên x  
966 54 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản x  
967 55 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên x  
968 56 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản x  
969 57 Gia hạn quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản x  
970 58 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với Quản tài viên x  
971 59 Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản x  
972 60 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc x  
973 61 Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp x  
974 62 Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại x  
975 63 Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại x  
976 64 Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc TW này sang tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác x  
977 65 Đăng ký hoạt động chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại x  
978 66 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại x  
979 67 Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại x  
980 68 Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam x  
981 69 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam x  
982 70 Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam x  
983 71 Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc TW này sang tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác. x  
984 72 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam x  
985 73 Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài x  
986 74 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài x  
987 75 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài x  
988 76 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài x  
989 77 Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam x  
990 78 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam x  
991 79 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam x  
992 80 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật x x
993 81 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật x x
994 82 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật. x x
995 83 Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản x x
996 84 Chấm dứt hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động x x
997 85 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật x x
998 86 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật x x
999 87 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật x x
1000 88 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật x x
1001 89 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh (Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động không thời hạn) x x
1002 90 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh (Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh không đủ số lượng luật sư, tư vấn viên pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP) x x
1003 91 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng x x
1004 92 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác x x
1005 93 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương x x
1006 94 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác x x
1007 95 Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng x x
1008 96 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng x x
1009 97 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng x x
1010 98 Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) x x
1011 99 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự (Trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi và trường hợp  tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể) x x
1012 100 Tạm đình chỉ hành nghề công chứng x x
1013 101 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng x x
1014 102 Xóa đăng ký hành nghề công chứng x x
1015 103 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng x  
1016 104 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên x  
1017 105 Cấp lại Thẻ công chứng viên x  
1018 106 Thành lập Văn phòng công chứng x x
1019 107 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng x  
1020 108 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng x  
1021 109 Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng x x
1022 110 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) x x
1023 111 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập) x x
1024 112 Hợp nhất Văn phòng Công chứng x x
1025 113 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất x  
1026 114 Sáp nhập Văn phòng Công chứng x x
1027 115 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập x  
1028 116 Chuyển nhượng Văn phòng Công chứng x x
1029 117 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng x  
1030 118 Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập x x
1031 119 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập x  
1032 120 Thành lập Hội Công chứng viên x x
1033 121 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật x  
1034 122 Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý x  
1035 123 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý x  
1036 124 Cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý x  
1037 125 Chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý x  
1038 126 Giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý (Khiếu nại lần 2) x  
Sở Y tế
1039 1 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ    x
1040 2 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược x  
1041 3 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ x  
1042 4 Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ x  
1043 5 Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)   x
1044 6 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) x  
1045 7 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)   x
1046 8 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) x  
1047 9 Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động x  
1048 10 Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x  
1049 11 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ x  
1050 12 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực  x  
1051 13 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x  
1052 14 Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược x  
1053 15 Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược x  
1054 16 Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnhđể điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt x  
1055 17 Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh x  
1056 18 Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc x  
1057 19 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước x  
1058 20 Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc x  
1059 21 Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cá nhân đơn phương đề nghị   x
1060 22 Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cơ sở kinh doanh đề nghị x  
1061 23 Đăng ký thuốc gia công của thuốc đã có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (thuốc thuộc danh mục thuốc sản xuất trong nước nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Y tế địa phương quy định tại Phụ lục V – Thông tư 22/2009/TT-BYT) x  
1062 24 Đăng ký thuốc gia công của thuốc chưa có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (thuốc thuộc danh mục thuốc sản xuất trong nước nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Y tế địa phương quy định tại Phụ lục V – Thông tư 22/2009/TT-BYT) x  
1063 25 Đăng ký lại thuốc gia công (thuốc thuộc danh mục thuốc sản xuất trong nước nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Y tế địa phương quy định tại Phụ lục V – Thông tư 22/2009/TT-BYT) x  
1064 26 Đăng ký lần đầu, đăng ký lại và đăng ký gia hạn các thuốc dùng ngoài sản xuất trong nước quy định tại Phụ lục V – Thông tư 44/2014/TT-BYT x  
1065 27 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm   x
1066 28 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng x  
1067 29 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT    
1068 30 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo x  
1069 31 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu x  
1070 32 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu x  
1071 33 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu x  
1072 34 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu x  
1073 35 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu x  
1074 36 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu x  
1075 37 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu x  
1076 38 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu   x
1077 39 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm x  
1078 40 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm x  
1079 41 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm x  
1080 42 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc   x
1081 43 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ x  
1082 44 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán lẻ thuốc có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; x  
1083 45 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. x  
1084 46 Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt bán lẻ thuốc đối với cơ sở có kinh doanh thuốc chất gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất x  
1085 47 Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; x  
1086 48 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT x  
1087 49 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc. x  
1088 50 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc có kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất; x  
1089 51 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán buôn thuốccó kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. x  
1090 52 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại x  
1091 53 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, có chứa tiền chất không vì mục đích thương mại; x  
1092 54 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở phân phối thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, không vì mục đích thương mại x  
1093 55 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc x  
1094 56 Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở phân phốicó kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc chứa tiền chất; x  
1095 57 Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; x  
1096 58 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-BYT   x
1097 59 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x  
1098 60 Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ x  
1099 61 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm x  
1100 62 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng x  
1101 63 Đề nghị phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế x  
1102 64 Đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế x  
1103 65 Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x  
1104 66 Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x  
1105 67 Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x  
1106 68 Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trước ngày 01/01/2016 x  
1107 69 Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế từ ngày 01/01/2016 x  
1108 70 Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x  
1109 71 Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g tại Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x  
1110 72 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình độc lập thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x  
1111 73 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc phòng khám đa khoa tư nhân hoặc khoa khám bệnh của bệnh viện đa khoa x  
1112 74 Cấp bổ sung lồng ghép nhiệm vụ của phòng khám bác sỹ đối với trạm y tế cấp xã x  
1113 75 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm x  
1114 76 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền x  
1115 77 Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia đình đối với Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x  
1116 78 Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế x  
1117 79 Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế x  
1118 80 Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế x  
1119 81 Cho phép đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế x  
1120 82 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuốc các Bộ khác (trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập x  
1121 83 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. x  
1122 84 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. x  
1123 85 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x  
1124 86 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. x  
1125 87 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x  
1126 88 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x  
1127 89 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp x  
1128 90 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả x  
1129 91 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà x  
1130 92 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc x  
1131 93 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh x  
1132 94 Cấp giấy phép hoạt động đối khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã x  
1133 95 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm x  
1134 96 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh x  
1135 97 Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền x  
1136 98 Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn. x  
1137 99 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x  
1138 100 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng x  
1139 101 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo x  
1140 102 Công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của y tế ngành, bệnh viện tư nhân thuộc địa bàn quản lý đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính x  
1141 103 Thành lập và cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế, và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản lý  x  
1142 104 Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền Sở Y tế x  
1143 105 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế   x
1144 106 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế   x
1145 107 Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế   x
1146 108 Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế   x
1147 109 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x  
1148 110 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x  
1149 111 Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập   x
1150 112 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế   x
1151 113 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế   x
1152 114 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế   x
1153 115 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. x  
1154 116 Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x  
1155 117 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x  
1156 118 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x  
1157 119 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp x  
1158 120 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà x  
1159 121 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh   x
1160 122 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc x  
1161 123 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X-quang thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x  
1162 124 Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ   x
1163 125 Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage)   x
1164 126 Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã   x
1165 127 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả x  
1166 128 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x  
1167 129 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm   x
1168 130 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x  
1169 131 Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x  
1170 132 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x  
1171 133 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền x  
1172 134 Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền   x
1173 135 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT x  
1174 136 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT x  
1175 137 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT x  
1176 138 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT x  
1177 139 Cấp lại giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x  
1178 140 Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi   x
1179 141 Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi   x
1180 142 Xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi   x
1181 143 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền Sở Y tế    x
1182 144 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế    x
1183 145 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uốngcho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014   x
1184 146 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức    x
1185 147 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân    x
1186 148 Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động   x
1187 149 Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp x  
1188 150 Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động   x
1189 151 Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất x  
1190 152 Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai x  
1191 153 Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần   x
1192 154 Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động x  
1193 155 Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát x  
1194 156 Khám giám định tổng hợp x  
1195 157 Cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học    x
1196 158 Khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm giám định Y khoa tỉnh. x  
1197 159 Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y khoa tỉnh thực hiện  x  
1198 160 Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh thực hiện    x
1199 161 Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh thực hiện x  
1200 162 Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh thực hiện  x  
1201 163 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật   x
1202 164 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật   x
1203 165 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật   x
1204 166 Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác x  
1205 167 Khám giám định đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác x  
1206 168 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định x  
1207 169 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định x  
1208 170 Khám GĐYK lần đầu đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng    x
1209 171 Khám GĐYK lần đầu đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng   x
1210 172 Lĩnh vực y tế dự phòng    
1211 173 Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế x  
1212 174 Cấp giấy chứng bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp x  
1213 175 Cấp giấy chứng bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp x  
1214 176 Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng x  
1215 177 Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng x  
1216 178 Thủ tục thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS x  
1217 179 Cấp giấy phép vận chuyển hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ x  
1218 180 Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I x  
1219 181 Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II x  
1220 182 Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I và II do hết hạn x  
1221 183 Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do bị hỏng, bị mất x  
1222 184 Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I,II do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm x  
1223 185 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II x  
1224 186 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng x  
1225 187 Xác định trường hợp được bồi thường khi xảy ra tai biến trong tiêm chủng x  
1226 188 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện x  
1227 189 Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự x  
1228 190 Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất x  
1229 191 Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ x  
1230 192 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (đơn vị) công lập địa phương trực thuộc UBND tỉnh x  
1231 193 Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x  
1232 194 Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế x  
1233 195 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế   x
1234 196 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A   x
1235 197 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D   x
1236 198 Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế   x
1237 199 Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D   x
1238 200 Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố. x  

 

Tác giả:  adminsxd
Nguồn:  UBND tỉnh
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.