Skip Ribbon Commands
Skip to main content

403241

Danh mục TTHC mức độ cao của tỉnh Bắc Kạn

Ngày 18/10/2019 UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 1964/QĐ-UB ban hành danh mục TTHC mức độ 3, 4 của tỉnh Bắc Kạn

Thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC

Sở Xây dựng Bắc Kạn thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

hướng dẫn về công tác quản lý thu gom và xử lý chất thải, vệ sinh công cộng...

Sở Xây dựng hướng dẫn chung cho các huyện, thành phố mô hình hoạt động thống nhất trên địa bàn tỉnh về công tác quản lý thu gom và xử lý rác thải đô thị. Đồng thời, hướng dẫn việc thu phí sử dụng dịch vụ thu gom và xử lý rác thải, nước thải trên địa...

Công bố tập chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 6, quý I và quý II năm...

Công bố tập chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 6, quý I và quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 1388/QĐ-SXD. Tập chỉ số giá xây dựng này là cơ sở để xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng, giá xây dựng công...

Sign In