Skip Ribbon Commands
Skip to main content

341632

góp ý Dự thảo Tờ trình và Quyết định của UBND tỉnh

góp ý Dự thảo Tờ trình và Quyết định bãi bỏ Điều 4, Chương II, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu thầu tài sản nhà nước

Sở Xây dựng thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu thầu tài sản nhà nước là xe Ô tô Mishubishi 7 chỗ

Quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản nhà nước

Sở Xây dựng lựa chọn Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn là đơn vị tổ chức đấu giá xe Ô tô Mishubishi 7 chỗ

Thông báo dừng tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của...

Sở Xây dựng thông báo: Kể từ ngày 01/8/2019 toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn; Địa chỉ: Tổ 7B Phường Đức Xuân - Thành phố Bắc Kạn.

Sign In