Skip Ribbon Commands
Skip to main content

công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được giao 6 tháng đầu năm 2021

( Cập nhật lúc: 08/07/2021  )

Sở Xây dựng báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được giao 6 tháng đầu năm 2021. Cụ thể như sau:

I. Công  khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được giao 6 tháng đầu năm 2021

1. Nội dung công khai:

Công khai thực hiện dự toán thu- chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 theo biểu mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính.

          2. Hình thức công khai: Niêm yết công khai tại bảng niêm yết của đơn vị và trên website của Sở Xây dựng.

          3. Thời điểm công khai: Từ tháng 7/2021

II. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được giao 6 tháng đầu năm 2021:

          1. Tổng số thu, chi phí lệ phí và thu khác:

* Thu phí, lệ phí: 41.157.589 đồng.

- Trong đó:

+ Phí thẩm định dự án đầu tư: 21.302.589 đồng

+ Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: 19.225.000 đồng

+ Lệ phí cấp phép xây dựng: 900.000 đồng

- Đã nộp Ngân sách nhà nước đến 30/6/2021: 41.157.589 đồng

          * Thu khác: 188.750.000 đồng.

 Trong đó:

- Thu hồi, thu phạt qua thanh tra: 100.000.000 đồng

- Thu tiền thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: 88.750.000 đồng

          2. Dự toán chi ngân sách nhà nước:

* Kinh phí thực hiện tự chủ:

          - Kinh phí được giao năm 2021:  5.193 triệu đồng

- Kinh phí đó sử dụng hết quý II/2021: 2.032,040 đạt 39,13 %

* Kinh phí không thực hiện tự chủ:

- Kinh phí được giao năm 2021: 1.873 triệu đồng.

- Kinh phí đó sử dụng hết quý II/2021: 720,032 triệu đồng. Đạt 38,4 %

 

Đơn vị:

Chương:

 Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

419

CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN

THU- CHI NGÂN SÁCH

6 tháng đầu năm 2021

 ĐV tính: Nghìn đồng

Số TT

Nội dung

Dự toán năm

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2021

So sánh (%)

Dự toán

Cùng kỳ năm trước

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

 

 

 

1

Số thu phí, lệ phí

          152.000

          41.157

27,08

 

1.1

Lệ phí

           52.000

         20.125

38,70

 

 

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

            50.000

          19.225

38,45

 

 

Cấp phép xây dựng

              2.000

               900

45,00

 

1.2

Phí

         100.000

         21.302

21,30

 

 

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng

          100.000

          21.302

21,30

 

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

 

                 -   

   

3

 Thu phạt, thu hồi qua công tác thanh tra

 

        100.000

   

4

Thu tiền thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 

          88.750

   

5

 Chi nộp ngân sách nhà nước, nộp cấp trên

          152.000

          41.157

27,08

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

       7.066.000

     2.827.242

40,01

 

1

Chi quản lý hành chính

       6.096.000

     2.107.210

34,57

 

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

       5.193.000

     2.032.040

39,13

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 341-12-200

          903.000

          75.170

8,32

 

2

Chi sự nghiệp kinh tế

          970.000

        720.032

74,23

 

2.1

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 332-12-200

          970.000

        720.032

74,23

 
           

 

Tác giả:  Vũ Thị Thanh Tâm
Nguồn:  Văn phòng
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

Dự phòng trực tại TTHCC

- Ông: Nông Văn Du chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng - 0912928448) 

- Ông: Hoàng Châu Thành chuyên viên Văn phòng (nhân sự dự phòng - 0904144677)

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.