Skip Ribbon Commands
Skip to main content

công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được giao 6 tháng đầu năm 2020

( Cập nhật lúc: 15/07/2020  )

Sở Xây dựng báo cáo công  khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được giao 6 tháng đầu năm năm 2020. Cụ thể như sau:

I. Công  khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được giao 6 tháng đầu năm 2020

          1. Nội dung công khai:

Công khi thực hiện dự toán thu- chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 theo biểu mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính

          2. Hình thực công khai: Niêm yết công khai tại bảng niêm yết của đơn vị và trên website của Sở Xây dựng.

          3. Thời điểm công khai: Từ tháng 07/2020

II. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được giao 6 tháng đầu năm 2020:

          1. Tổng số thu, chi phí lệ phí và thu khác

          * Thu phí, lệ phí: 76.063.293 đồng.

- Trong đó:

+ Phí thẩm định dự án đầu tư: 39.713.293 đồng

+ Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: 35.150.000 đồng

+ Lệ phí cấp phép xây dựng: 1.200.000 đồng

- Đã nộp Ngân sách nhà nước đến hết tháng 6/2020: 76.063.293 đồng

          * Thu khác:

          - Thu tiền chi phí thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: 41.400.000 đồng.

- Bù đắp chi phí xây dựng phần mềm và bổ sung câu hỏi chắc nghiệm nộp cấp trên: 17.390.000 đồng

          2. Dự toán chi ngân sách nhà nước:

          Tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020: 2.196,074/ 7.473.000 triệu đồng đạt 29,938%.

 Trong đó:

          *Kinh phí thực hiện tự chủ:

          - Kinh phí được giao năm 2020: 5.101,500 triệu đồng

- Kinh phí đã sử dụng : 2.149,166/ 5.101,500 triệu đồng. Đạt 42,128 %

* Kinh phí không thực hiện tự chủ:

- Kinh phí được giao năm 2020: 2.371,500  triệu đồng

- Kinh phí đã sử dụng: 46,908/ 2.371,500  triệu đồng. Đạt 1,97 %

Trên đây là báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được giao sáu tháng đầu năm 2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

Toàn văn báo cáo tại đây

Tác giả:  Vũ Thị Thanh Tâm
Nguồn:  VP
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.