Skip Ribbon Commands
Skip to main content

công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được giao quý III năm 2023

( Cập nhật lúc: 25/10/2023  )

Sở Xây dựng báo cáo công  khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được giao quý III năm 2023. Cụ thể như sau:

I. Công  khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được giao 9 tháng năm 2023

          1. Nội dung công khai:

Công khi thực hiện dự toán thu- chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2023 theo biểu mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính

          2. Hình thực công khai: Niêm yết công khai tại bảng niêm yết của đơn vị và trên Website của Sở Xây dựng.

          3. Thời điểm công khai: Từ tháng 10/2023

II. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được giao 9 tháng năm 2023

  1. Tổng số thu, chi phí lệ phí và thu khác giao

  * Thu phí, lệ phí: 90.295.100  đồng.

  - Trong đó:

  + Phí thẩm định dự án đầu tư: 18.688.100 đồng

  + Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: 71.607.000 đồng

  + Lệ phí cấp phép xây dựng: 0 đồng

  - Đã nộp ngân sách nhà nước đến 30/06/2023: 67.372.722 đồng

          * Thu khác: 167.700.000 đồng

          2. Dự toán chi ngân sách nhà nước:

*Kinh phí thực hiện tự chủ:

          - Kinh phí được giao năm 2023: 5.385.230.000 đồng

- Kinh phí đã sử dụng hết quý III/2023: 3.323.784.415 đồng đạt 61,72 %

* Kinh phí không thực hiện tự chủ:

- Kinh phí được giao năm 2023: 2.772.198.000 triệu đồng

- Kinh phí đã sử dụng hết quý III/2023: 430.064.404 đồng. Đạt 15,53 %

Trên đây là báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được giao 9 tháng năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

Báo cáo 2152

Tác giả:  i:0#.f|admembershipprovider|adminsxd
Nguồn: 
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.