Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai quyết toán năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 17/05/2023  )

 

  Đơn vị: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Biểu số 04

 Chương: 419

   

 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC

 Năm 2022

(Kèm theo Quyết định số  57/QĐ-SXD ngày 16/5 /2023 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn )

Đơn vị tính: đồng

 

Số TT

Nội dung

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Trong đó

 

 

 

Quỹ  lương

Mua sắm, sửa chữa

Trích lập các quỹ

 

 

 

I

Quyết toán thu

         

 

 

 

A

Tổng số thu

504.107.115

504.107.115

     

 

 

 

1

Số thu phí, lệ phí

239.614.442

239.614.442

     

 

 

 

1.1

Lệ phí cấp CCHN

66.300.000

66.3000.000

     

 

 

 

1.2

Thu cấp phép xây dựng, quy hoạch

150.000

150.000

     

 

 

 

1.3

Phí thẩm định

173.164.442

173.164.442

     

 

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

264.492.673

264.492.673

   

70.000.014

 

 

 

B

Chi từ nguồn thu được để lại

264.492.673

264.492.673

   

70.000.014

 

 

 

C

Số thu nộp NSNN

239.614.442

239.614.442

     

 

 

 

1

Số phí, lệ phí nộp NSNN

239.614.442

239.614.442

     

 

 

 

1.1

Lệ phí cấp CCHN

66.300.000

66.3000.000

     

 

 

 

1.2

Thu cấp phép xây dựng, quy hoạch

150.000

150.000

     

 

 

 

1.3

Phí thẩm định

173.164.442

173.164.442

     

 

 

 

II

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

8.309.356.000

8.309.356.000

     

 

 

 

1

Chi quản lý hành chính

8.309.356.000

8.309.356.000

     

 

 

 

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

4.933.000.000

4.933.000.000

     

 

 

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

535.050.000

535.050.000

     

 

 

 

2

Chi hoạt động kinh tế

2.841.306.000

2.841.306.000

     

 

 

 

2.1

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.841.306.000

2.841.306.000

     

 

 

 

 

Đơn vị: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

   

 

 

Biểu số 05

 

 

Chương: 419

       

 

 
           

 

 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC

Năm 2022

 

 

(Kèm theo Quyết định số   57 /QĐ-SXD ngày 16/ 5  /2023 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn. )

 

 
 

 

   

Đơn vị: triệu đồng

 

 

 

S TT

Nội dung

Văn phòng Sở

Ban QLDA Đầu tư XD

 

 

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

 

 

 

 

I

Quyết toán thu

         

 

A

Tổng số thu

504.107.115

504.107.115

     

 

1

Số thu phí, lệ phí

239.614.442

239.614.442

     

 

1.1

Lệ phí cấp CCHN

66.300.000

66.3000.000

     

 

1.2

Thu cấp phép xây dựng, quy hoạch

150.000

150.000

     

 

1.3

Phí thẩm định

173.164.442

173.164.442

     

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

264.492.673

264.492.673

     

 

B

Chi từ nguồn thu được để lại

264.492.673

264.492.673

     

 

C

Số thu nộp NSNN

239.614.442

239.614.442

     

 

1

Số phí, lệ phí nộp NSNN

239.614.442

239.614.442

     

 

1.1

Lệ phí cấp CCHN

66.300.000

66.3000.000

     

 

1.2

Thu cấp phép xây dựng, quy hoạch

150.000

150.000

     

 

1.3

Phí thẩm định

173.164.442

173.164.442

     

 

II

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

8.309.356.000

8.309.356.000

     

 

1

Chi quản lý hành chính

8.309.356.000

8.309.356.000

     

 

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

4.933.000.000

4.933.000.000

     

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

535.050.000

535.050.000

     

 

2

Chi hoạt động kinh tế

2.841.306.000

2.841.306.000

     

 

2.1

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.841.306.000

2.841.306.000

     
                                         

 

 

 

Tác giả:  Vũ Thị Thanh Tâm
Nguồn:  Văn phòng
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.