Skip Ribbon Commands
Skip to main content

công bố công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước được giao năm 2021

( Cập nhật lúc: 28/12/2020  )

Sở Xây dựng công khai số liệu dự toán thu chi NSNN 2020

STT

Nội dung

 Tổng số

Chi tiết theo đơn vị sử dụng

Văn phòng Sở

Ban QLDA Đầu tư XD

Đơn vị ….

A

B

                  1

2

3

4

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

       152.000

       152.000

 

 

1

Số thu phí, lệ phí, thu khác

      152.000

      152.000

 

 

1.1

Lệ phí

         52.000

         52.000

 

 

 

Lệ phí cấp CCHN

         50.000

         50.000

 

 

 

Thu cấp phép xây dựng

           2.000

           2.000

 

 

1.2

Phí

       100.000

       100.000

 

 

 

Phí thẩm định thiết kế KT-DT công trình dự án

       100.000

       100.000

 

 

1.3

Thu khác

                 -  

                 -  

 

 

 

Thu phạt và thu hồi sai phạm từ thanh tra nộp NSNN

 

 

 

 

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

 

 

 

 

2.1

Chi sự nghiệp

 

 

 

 

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

2.2

Chi quản lý hành chính

 

 

 

 

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

 

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

 

3

Số phí, lệ phí nộp NSNN

       152.000

       152.000

 

 

3.1

Lệ phí

         52.000

         52.000

 

 

 

Lệ phí cấp CCHN

         50.000

         50.000

 

 

 

Thu cấp phép xây dựng

           2.000

           2.000

 

 

3.2

Phí

       100.000

       100.000

 

 

 

Phí thẩm định thiết kế KT-DT công trình dự án

       100.000

       100.000

 

 

3.3

Thu khác

                 -  

                 -  

 

 

 

Thu phạt và thu hồi sai phạm từ thanh tra nộp NSNN

 

 

 

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước (1)

7.066.000

7.066.000

 

 

1

Chi quản lý hành chính

6.096.000

6.096.000

 

 

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

5.193.000

5.193.000

 

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

       903.000

       903.000

 

 

2

Chi sự nghiệp kinh tế

 

 

 

 

2.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

2.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

       970.000

       970.000

 

 

 

Mã số đơn vị sử dụng NSNN

 

 1035898

 

 

 

Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch

 

 

 

 

Toàn văn mời đọc tại đây

Tác giả:  Thanh Tâm
Nguồn:  VP
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

Dự phòng trực tại TTHCC

- Ông: Nông Văn Du chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng - 0912928448) 

- Ông: Hoàng Châu Thành chuyên viên Văn phòng (nhân sự dự phòng - 0904144677)

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.