Skip Ribbon Commands
Skip to main content

công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách nhà nước được giao bổ sung năm 2020

( Cập nhật lúc: 28/12/2020  )

công khai số liệu dự toán chi ngân sách nhà nước được giao bổ sung năm 2020

 

 

   

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Nội dung

 Tổng số

 Tổng số đã phân bổ

Trong đó

Văn phòng Sở

Ban QLDA Đầu tư XD

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

     

 

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

     

 

3

Số phí, lệ phí nộp NSNN

     

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước (1)

23.250

23.250

23.250

 

1

Chi quản lý hành chính

23.250

23.250

23.250

 

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

       

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 419-341-15-200

23.250

23.250

23.250

 

2

Chi sự nghiệp kinh tế

       

2.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

       

 

 

 

 

 

 

 Đơn vị: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Biểu số 02

 Chương: 419

   

CÔNG KHAI  DỰ TOÁN  CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BỔ SUNG NĂM 2020

             Đơn vị: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-SXD ngày      /12/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn )

     

Đơn vị: 1000 đồng

STT

Nội dung

Tổng số

Ghi chú

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

 

1

Số thu phí, lệ phí, thu khác

 

 

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

 

 

3

Số phí, lệ phí nộp NSNN

 

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước (1)

23.250

 

1

Chi quản lý hành chính

 

 

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

23.250

 

2

Chi sự nghiệp kinh tế

   

2.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

2.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

   

Toàn văn tại đây

Tác giả:  i:0#.f|admembershipprovider|adminsxd
Nguồn: 
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

Dự phòng trực tại TTHCC

- Ông: Nông Văn Du chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng - 0912928448) 

- Ông: Hoàng Châu Thành chuyên viên Văn phòng (nhân sự dự phòng - 0904144677)

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.