Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo hệ thống chỉ tiêu Thống kê tổng hợp ngành Xây dựng 6 tháng đầu năm 2021

( Cập nhật lúc: 22/06/2021  )

BÁO CÁO

Hệ thống chỉ tiêu Thống kê tổng hợp ngành Xây dựng

6 tháng đầu năm 2021

Biểu số: 01/BCĐP
Ban hành theo Văn bản số           /BC-SXD ngày      /6/2021 của Sở Xây dựng;
Ngày nhận báo cáo: 15/6/2021;

TỔNG SỐ CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN
(6 tháng năm 2021)

Đơn vị báo cáo:
Sở Xây dựng Bắc Kạn
Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Xây dựng

 

 

 

Mã số

Tổng mức đầu tư (hoặc dự toán) (ĐVT: Triệu đồng)

Tổng số công trình khởi công mới trên địa bàn (ĐVT: Công trình)

Số liệu cùng kỳ năm trước

Số liệu trong kỳ báo cáo

Thực hiện cùng kỳ năm trước

Thực hiện trong kỳ báo cáo

A

B

1

2

3

4

Tổng số

1

75.233.761

219.070

474

148

I. Phân theo quy mô dự án

 

 

 

 

 

- Công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia

2

0

0

0

0

- Công trình thuộc dự án nhóm A

3

0

0

0

0

- Công trình thuộc dự án nhóm B

4

74.893.537

 

5

3

- Công trình thuộc dự án nhóm C

5

340.224

219.070

469

145

II. Phân loại công trình theo công năng

 

 

 

 

 

- Công trình dân dụng

6

153.873

112.245

109

46

- Công trình công nghiệp

7

0

0

0

0

- Công trình hạ tầng kỹ thuật

8

67.763.612

67.204.621

37

9

- Công trình giao thông

9

45.194.990

1.405.539

240

80

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

10

34.548

10.076

88

13

 

 

 

 

 

Biểu số: 02/BCĐP
Ban hành theo Văn bản số           /BC-SXD ngày     /6/2021 của Sở Xây dựng;
Ngày nhận báo cáo: 15/6/2021;

TỔNG SỐ GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐƯỢC CẤP VÀ SỐ CÔNG TRÌNH VI PHẠM QUY ĐỊNH TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN
(6 tháng năm 2021)

Đơn vị báo cáo:
Sở Xây dựng Bắc Kạn
Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Xây dựng

 

 

 

Đơn vị tính

Mã số

Thực hiện cùng kỳ năm trước

Thực hiện trong kỳ báo cáo

A

B

C

1

2

I. Tổng số giấy phép xây dựng được cấp

GPXD

1

339

220

Chia ra:

 

 

 

 

1. Cấp cho nhà ở riêng lẻ

GPXD

2

324

207

2. Cấp cho các công trình/dự án

GPXD

3

15

13

II. Tổng số các công trình được kiểm tra, thanh tra về trật tự xây dựng

 

4

180

3

Trong đó:

 

 

 

 

1. Số công trình vi phạm quy định trật tự xây dựng

Công trình

5

43

18

1.1. Không phép

Công trình

6

19

10

1.2. Sai phép

Công trình

7

11

8

1.3. Vi phạm khác

Công trình

8

13

0

2. Kết quả xử phạt

 

 

 

 

2.1. Số lượng quyết định xử phạt

Quyết định

9

5

0

2.2. Số lượng quyết định xử phạt đã được chấp hành

Quyết định

10

3

0

2.3. Số lượng QĐ xử phạt bị cưỡng chế thi hành

Quyết định

11

3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số: 13/BCĐP
Ban hành theo Văn bản số          /BC-SXD ngày         /6/2021 của Sở Xây dựng;
Ngày nhận báo cáo: 15/6/2021;

MỘT SỐ SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU
(6 tháng năm 2021)

Đơn vị báo cáo:
Sở Xây dựng Bắc Kạn
Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Xây dựng

 

 

 

Đơn vị tính

Mã số

Thực hiện cùng kỳ năm trước

Thực hiện trong kỳ báo cáo

Tỷ lệ % kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước

A

B

C

1

2

3=2/1*100

 Gạch xây các loại

 

 

 

 

 

1. Gạch xây nung

 

 

 

 

 

1.1. Số lượng doanh nghiệp, cơ sở

DN, cơ sở

17

1

2

 

1.2. Công suất thiết kế

1000 viên

18

24.000

44.000

 

1.3. Sản lượng

 

 

 

 

 

- Sản xuất

1000 viên

19

7.711

10.795

 

- Tiêu thụ

1000 viên

20

3.953

6.832

 

2. Gạch xây không nung

 

 

 

 

 

2.1. Số lượng doanh nghiệp, cơ sở

DN, cơ sở

21

18

33

 

2.2. Công suất thiết kế

1000 viên

22

54.470

87.885

 

2.3. Sản lượng

 

 

 

 

 

- Sản xuất

1000 viên

23

9.120

7.801

 

- Tiêu thụ

1000 viên

24

7.630

6.793

 

 


Tác giả:  Đỗ Mạnh Thế
Nguồn:  Văn phòng
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

Dự phòng trực tại TTHCC

- Ông: Nông Văn Du chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng - 0912928448) 

- Ông: Hoàng Châu Thành chuyên viên Văn phòng (nhân sự dự phòng - 0904144677)

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.