Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

( Cập nhật lúc: 28/12/2020  )
          Đơn vị: 1.000 đồng
STT Nội dung  Tổng số  Chi tiết theo đơn vị sử dụng
Văn phòng Sở Ban QLDA Đầu tư XD  Đơn vị ….
A B                   1 2 3 4
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí         
1 Số thu phí, lệ phí, thu khác        
1.1 Lệ phí        
  Lệ phí cấp CCHN        
  Thu cấp phép xây dựng        
1.2 Phí        
  Phí thẩm định thiết kế CT        
1.3 Thu khác        
  Thu phạt và thu hồi sai phạm từ thanh tra nộp NSNN        
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại        
2.1 Chi sự nghiệp ……………………..        
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
2.2 Chi quản lý hành chính        
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ        
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN        
1.1 Lệ phí        
  Lệ phí cấp CCHN        
  Thu cấp phép xây dựng        
1.2 Phí        
  Phí thẩm định thiết kế CT        
1.3 Thu khác        
  Thu phạt và thu hồi sai phạm từ thanh tra nộp NSNN        
II Dự toán chi ngân sách nhà nước (1) 23.250 23.250    
1 Chi quản lý hành chính        
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 341-200-14        
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        
2 Chi sự nghiệp kinh tế          23.250           23.250    
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 341-15-200 23.250 23.250    
  Mã số đơn vị sử dụng NSNN        
  Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch        

 

    Đơn vị: 1.000 đồng
STT Nội dung Tổng số
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí   
1 Số thu phí, lệ phí, thu khác  
1.1 Lệ phí  
  Lệ phí cấp CCHN  
  Thu cấp phép xây dựng  
1.2 Phí  
  Phí thẩm định thiết kế CT  
  Phí B  
1.3 Thu khác  
  Thu phạt và thu hồi sai phạm từ thanh tra nộp NSNN  
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại  
2.1 Chi sự nghiệp ……………………..  
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
2.2 Chi quản lý hành chính  
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN  
1.1 Lệ phí  
  Lệ phí cấp CCHN  
  Thu cấp phép xây dựng  
1.2 Phí  
  Phí thẩm định thiết kế CT  
  Phí B  
1.3 Thu khác  
  Thu phạt và thu hồi sai phạm từ thanh tra nộp NSNN  
II Dự toán chi ngân sách nhà nước (1)                                 23.250
1 Chi quản lý hành chính  
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
6 Chi sự nghiệp kinh tế                                 23.250
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  419 - 341-15-200                                 23.250
6.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  419 - 332- 12-200  

 

Toàn văn tại đây

Phụ lục

Tác giả:  Thanh Tâm
Nguồn:  VP
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

Dự phòng trực tại TTHCC

- Ông: Nông Văn Du chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng - 0912928448) 

- Ông: Hoàng Châu Thành chuyên viên Văn phòng (nhân sự dự phòng - 0904144677)

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.