Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt dự toán chuyển đổi ISO 2015

( Cập nhật lúc: 12/08/2020  )

Quyết định số 1365/QĐ-SXD ngày 12/8/2020 Phê duyệt dự toán đào tạo, hướng dẫn chuyển đổi áp dụng từ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Xây dựng.

Toàn văn Quyết định tại đây

Tác giả:  Vũ TT Tâm
Nguồn:  VP
Sign In